logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 4912/2022 - Μεταβατικές διατάξεις για τις Αρχές του ν. 4013/2011 και του ν. 4412/2016 και το προσωπικό τους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/03/2022

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

1. Τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Αρχής του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), η οποία καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος, των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση μέλους της Αρχής του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους. Μετά από τη λήξη της θητείας τους αποχωρούν και δικαιούνται να συμμετάσχουν σε επόμενη διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους της Αρχής του ν. 4412/2016, όπως και τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της Αρχής του ν. 4412/2016, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016.

2. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, οι οργανικές μονάδες και θέσεις προσωπικού με σχέση μόνιμου υπαλλήλου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή του ν. 4412/2016, πλην των οργανικών μονάδων ή θέσεων προσωπικού που καταργούνται με το παρόν άρθρο. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του ν. 4412/2016, με το ίδιο καθεστώς και την ίδια σχέση εργασίας και αποτελεί στο εξής προσωπικό της Αρχής αυτής, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011 προς τρίτους φορείς, που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ υπό το ίδιο καθεστώς και προϋποθέσεις. Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού από τρίτους φορείς προς την καταργούμενη Αρχή του ν. 4013/2011, που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ υπό το ίδιο καθεστώς και προϋποθέσεις, στην νέα Αρχή του ν. 4412/2016. Για τις περιπτώσεις των δύο πρώτων εδαφίων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις περί της συνέχισης των αποσπάσεων ή των μετατάξεων και της μεταβολής του φορέα προέλευσης ή υποδοχής, από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.

4. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, καταργούνται:

(α) Οι θέσεις των παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011. Προσωπικό, που υπηρετεί στις καταργούμενες θέσεις των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αποχωρεί αυτοδικαίως σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο και την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α΄ 259). Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην καταργούμενη θέση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει, καταλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση της παρ. 6 του άρθρου 357 στην Αρχή του ν. 4412/2016, έως την ολοκλήρωση της θητείας της θέσης για την οποία είχε επιλεγεί.

(β) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011, που προβλέπεται στον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και η θέση Νομικού Συμβούλου του άρθρου 10 του ν. 4013/2011. Ο δικηγόρος που έχει προσληφθεί με πάγια αντιμισθία στη θέση αυτή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαμβάνει αυτοδικαίως θέση μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.

(γ) Οι θέσεις Νομικών Συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016. Οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί με πάγια αντιμισθία στις θέσεις αυτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016, η διαδικασία επιλογής και ο διορισμός του Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Η απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 351 του ν. 4412/2016 εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Η τοποθέτηση λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ως Προϊσταμένου του Γραφείου Ν.Σ.Κ. της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ