logo-print

Άρθρο 47 - Νόμος 4947/2022 - Αρχή Προσφυγών - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4375/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/06/2022

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Στο άρθρο 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) όπου αναφέρεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, β) στις παρ. 1, 3, 6, 7 και 10 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 2 γα) το πρώτο εδάφιο χωρίζεται σε δύο εδάφια, γβ) στο νέο πρώτο εδάφιο προσδιορίζεται η διάρθρωση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών με την προσθήκη των λέξεων «μονομελείς και τριμελείς» και απαλείφεται ο αριθμητικός προσδιορισμός «τρεις (3)», γγ) τροποποιείται το νέο δεύτερο εδάφιο με τον ακριβή προσδιορισμό του απαιτούμενου κατώτατου βαθμού και των ελάχιστων ετών υπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών που ορίζονται ως μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, γδ) διαγράφονται τα δύο τελευταία εδάφια, δ) στην παρ. 3 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, ε) στην παρ. 5 εα) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η λέξη «άπαξ» για τον προσδιορισμό της δυνατότητας ανανέωσης της θητείας, εβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, εγ) στο τελευταίο εδάφιο μετά από τη λέξη «Αρχής» προστίθεται η λέξη «Προσφυγών», στ) προστίθεται παρ. 5Α, ζ) στην παρ. 6 ζα) τροποποιούνται τα δύο πρώτα εδάφια και ενώνονται σε ένα, όπου τίθενται διαζευκτικά περ. α’ και β’, ζβ) στην περ. β’ αναπροσαρμόζονται οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των μελών σε περίπτωση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, η) στις περ. α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 7 επικαιροποιούνται οι νομοθετικές παραπομπές, θ) στην περ. γ’ της παρ. 9 αντικαθίσταται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, ι) τροποποιείται η παρ. 10 ως προς την παραπομπή σε νεότερο εφαρμοστέο νόμο, κ) οι παρ. 11, 12 και 13 καταργούνται και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Αρχή Προσφυγών - Συγκρότηση - Στελέχωση - Λειτουργία

1. Στην Αρχή Προσφυγών συστήνεται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής:

α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτημάτων,

β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, την τήρηση και δημοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής και την αποστολή στατιστικών δημοσίευσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 6.

2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, μονομελείς και τριμελείς, συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Οι Επιτροπές αποτελούνται από Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον πρωτοδίκη, ο οποίος έχει συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία, και υποδεικνύονται κατόπιν σχετικής αίτησής τους από τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για τον ορισμό των Δικαστικών Λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδίως η γνώση και η εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπών, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, καθώς και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως της αγγλικής.

3. Αναπληρώσεις και συμπληρώσεις συνθέσεων Τριμελών και Μονομελών Επιτροπών δύνανται να πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε Πρόεδρο ή μέλος των Επιτροπών, με πράξη του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών.

4. Ως Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζονται οι αρχαιότεροι των υποδεικνυομένων δικαστικών λειτουργών. Οι Αναπληρωτές Πρόεδροι προεδρεύουν ανεξαρτήτως της αρχαιότητας των Δικαστών ανά Επιτροπή.

5. Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν ορίζεται μέλος ούτε ανανεώνεται η θητεία μέλους το οποίο αποχωρεί υποχρεωτικά από την ενεργό δικαστική υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας πριν από τη συμπλήρωση πλήρους θητείας. Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών. 5Α. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και ανανέωσης της θητείας των Μελών δύναται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Δικαιοσύνης.

6. Τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών αντικαθίστανται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, με την ίδια διαδικασία του ορισμού τους είτε:

α. μετά από αίτησή τους, είτε

β. σε περίπτωση σημαντικών και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αιτούντων διεθνή προστασία, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή και γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Προς τούτο ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών αποστέλλει την 15η ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου στατιστικά δημοσίευσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών μπορούν να επανασυγκροτούνται κάθε φορά που απαιτείται για την εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 3 και 4.

7. Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών λειτουργεί υπό μονομελή και τριμελή σύνθεση. Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) φορές τον μήνα υπό τριμελή σύνθεση και δύο (2) φορές υπό μονομελή σύνθεση, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Οι προσφυγές εκδικάζονται από την τριμελή σύνθεση. Κατ’ εξαίρεση στη μονομελή σύνθεση εκδικάζονται υποχρεωτικά:

α. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί με την ταχύρρυθμη διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 88 του ν. 4939/2022 (Α’ 111),

β. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως προδήλως αβάσιμη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4939/2022,

γ. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 89 του ν. 4939/2022,

δ. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία στα σύνορα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 95 του ν. 4939/2022, καθώς και όταν ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης ή όταν κρατείται,

ε. προσφυγές του άρθρου 113 του ν. 4636/2019,

στ. προσφυγές που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα,

ζ. προσφυγές των διαμενόντων στις νήσους Σάμο, Χίο, Λέσβο, Λέρο και Κω.

8. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και τον ελάχιστο αριθμό υποθέσεων ανά συνεδρίαση.

9. Η οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ανατίθεται: α) στην Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, β) στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, γ) στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA). Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι ως άνω αρχές λειτουργούν αυτοτελώς ή και σε συνεργασία μεταξύ τους, δύνανται δε να συνεργάζονται και με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, καθώς και με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση για τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4939/2022.

11. [Καταργείται]

12. [Καταργείται]

13. [Καταργείται].»

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send