logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4990/2022 - Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4491/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/11/2022

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4491/2017 (Α’ 152) μετά από την περ. ιδ’ προστίθεται περ. ιε’, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9 Σύνθεση

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,

β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,

ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

η. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,

θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ι. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

ια. έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού,

ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου,

ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της UNICEF Greece Country Office,

ιε. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη υποδεικνύονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς με γνώμονα την αρμοδιότητά τους σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών.

3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέραν όσων εκπροσωπούνται στον Εθνικό Μηχανισμό, εκπρόσωπός τους μπορεί να καλείται και να μετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του.

4. Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Μηχανισμού προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται οποτεδήποτε, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Μηχανισμού, να καταστεί εφεξής πλήρες μέλος αυτού με δικαίωμα ψήφου.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.».

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση