logo-print

Νόμος 4990/2022

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/11/2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

11/11/2022

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 - Νόμος 4990/2022 - Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 2 - Νόμος 4990/2022 - Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 3 - Νόμος 4990/2022 - Ορισμοί (άρθρο 5 της Οδηγίας)

Άρθρο 4 - Νόμος 4990/2022 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 5 - Νόμος 4990/2022 - Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 6 - Νόμος 4990/2022 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 7 - Νόμος 4990/2022 - Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων (άρθρο 6 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 8 - Νόμος 4990/2022 - Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς στον δημόσιο τομέα (άρθρο 7, παρ. 1, 2, 5 και 9 άρθρου 8 και άρθρο 10 της Οδηγίας)

Άρθρο 9 - Νόμος 4990/2022 - Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς στον ιδιωτικό τομέα (παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άρθρου 8 της Οδηγίας)

Άρθρο 10 - Νόμος 4990/2022 - Διαδικασία εσωτερικής υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφοράς και αρμοδιότητεςτου Υ.Π.Π.Α. (παρ. 3 άρθρου 7 και άρθρο 9 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 11 - Νόμος 4990/2022 - Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικός δίαυλος αναφοράς - Αρμοδιότητες (άρθρο 10, παρ. 1 και 2 άρθρου 11, παρ. 4 και 5 άρθρου 12, άρθρο 14 και παρ. 2 άρθρου 27 της Οδηγίας)

Άρθρο 12 - Νόμος 4990/2022 - Διαδικασία υποβολής εξωτερικής αναφοράς, πληροφορίες και παρακολούθηση της αναφοράς (παρ. 2, 3, 4, 5, 6 άρθρου 11, παρ. 2, 3, 4 άρθρου 12, άρθρο 13, παρ. 4 άρθρου 16 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Άρθρο 13 - Νόμος 4990/2022 - Προϋποθέσεις προστασίας προσώπων (άρθρο 15 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Άρθρο 14 - Νόμος 4990/2022 - Υποχρέωση εμπιστευτικότητας (άρθρο 16, παρ. 1 άρθρου 12 και παρ. 1 άρθρου 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 15 - Νόμος 4990/2022 - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 17 της Οδηγίας)

Άρθρο 16 - Νόμος 4990/2022 - Τήρηση αρχείων των αναφορών (παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 18 και παρ. 1 άρθρου 12 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 17 - Νόμος 4990/2022 - Απαγόρευση αντιποίνων (άρθρο 19 της Οδηγίας)

Άρθρο 18 - Νόμος 4990/2022 - Μέτρα για την προστασία έναντι αντιποίνων (παρ. 2, 3, 4 και 7 άρθρου 21 της Οδηγίας)

Άρθρο 19 - Νόμος 4990/2022 - Μέτρα στήριξης (παρ. 1 και 2 άρθρου 20 της Οδηγίας)

Άρθρο 20 - Νόμος 4990/2022 - Επανορθωτικά μέτρα (παρ. 5 και 8 άρθρου 21 της Οδηγίας)

Άρθρο 21 - Νόμος 4990/2022 - Μέτρα για την προστασία των αναφερομένων (παρ. 8 άρθρου 21 και παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 22 της Οδηγίας)

Άρθρο 22 - Νόμος 4990/2022 - Απαγόρευση παραίτησης από δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας (άρθρο 24 της Οδηγίας)

Άρθρο 23 - Νόμος 4990/2022 - Κυρώσεις (παρ. 1 και 2 άρθρου 23 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α

Άρθρο 24 - Νόμος 4990/2022 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 25 - Νόμος 4990/2022 - Μεταβατικές διατάξεις (παρ. 2 άρθρου 26 της Οδηγίας)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Άρθρο 26 - Νόμος 4990/2022 - Απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 4745/2020

Άρθρο 27 - Νόμος 4990/2022 - Δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη διενέργεια μελετών και την προμήθεια εξοπλισμού - Τροποποίηση περ. (αα) υποπαρ. 2.2. παρ. 2 άρθρου 132 ν. 4199/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 28 - Νόμος 4990/2022 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ως προς τις επιδόσεις στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τροποποίηση άρθρου 40 π.δ. 18/1989

Άρθρο 29 - Νόμος 4990/2022 - Ηλεκτρονικές επιδόσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 21 π.δ. 18/1989

Άρθρο 30 - Νόμος 4990/2022 - Έκθεση επίδοσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής κοινοποίησης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 και παρ. 6 άρθρου 48 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 31 - Νόμος 4990/2022 - Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4491/2017

Άρθρο 32 - Νόμος 4990/2022 - Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4356/2015

Άρθρο 33 - Νόμος 4990/2022 - Επανακαθορισμός των δικαιούχων, των αποζημιώσεων και των αμοιβών που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4871/2021

Άρθρο 34 - Νόμος 4990/2022 - Νομοθετική εξουσιοδότηση για την κάλυψη δαπανών σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση στη Σχολή Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 59 ν. 4963/2022

Άρθρο 35 - Νόμος 4990/2022 - Ορισμός Προϊσταμένων Γραμματειών των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας ως δευτερευόντων διατακτών

Άρθρο 36 - Νόμος 4990/2022 - Διάρκεια θητείας του Εθνικού Μέλους της EUROJUST και του βοηθού αυτού - Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4689/2020

Άρθρο 37 - Νόμος 4990/2022 - Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Άρθρο 38 - Νόμος 4990/2022 - Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

Άρθρο 39 - Νόμος 4990/2022 - Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 40 - Νόμος 4990/2022 - Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022

Άρθρο 41 - Νόμος 4990/2022 - Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 42 - Νόμος 4990/2022 - Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 43 - Νόμος 4990/2022 - Εξόφληση τιμολογίων για συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 44 - Νόμος 4990/2022 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send