logo-print

Άρθρο 42 - Νόμος 4990/2022 - Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/11/2022

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

1. Για την εκπλήρωση των λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) πάγια προκαταβολή χρηματικού σε βάρος του σχετικού κωδικού προϋπολογισμού του φορέα.

2. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται για κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής και υπεύθυνος κίνησης των λογαριασμών ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο όνομα του οποίου εκδίδεται το ένταλμα με το οποίο τίθεται στη διάθεσή του το χρηματικό ποσό και ο οποίος ενεργεί τις πληρωμές. Για τις προμήθειες, εργασίες, μελέτες και υπηρεσίες που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφαρμόζεται αναλογικά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 117Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορίζονται ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του φορέα της παρ. 1, το συνολικό ύψος, το είδος και οι κατηγορίες των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανώνυμες Εταιρίες
send