logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4995/2022 - Προθεσμίες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4360/2016 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/11/2022

Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Δ έκδοση

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Χ.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) μετά τις λέξεις «κράτους μέλους,» προστίθενται οι λέξεις «βάσει του άρθρου 25», η λέξη «παραλαβής» αντικαθίσταται από τη λέξη «λήψης» και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27

Προθεσμίες(άρθρο 8 παρ. 1 και 2 της απόφασης - πλαίσιο)

1. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί η κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η απάντηση διαβιβάζεται αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, μέσω του εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα A’. Όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβουλεύεται αμέσως με το αιτούν κράτος μέλος, προκειμένου να απαντήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών.

2. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί ένα πρόσωπο σχετικά με το ποινικό του μητρώο μέσω της κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους βάσει του άρθρου 25, η απάντηση διαβιβάζεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης της.

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 25, ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να αναζητηθούν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η αποστολή του αιτήματος γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην ημεδαπή κεντρική αρχή και η σχετική απάντηση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) ημερών από την λήψη της.»

Κύρια Ανάκριση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ