logo-print

Άρθρο 16 - Νόμος 5003/2022 - Βαθμολογική εξέλιξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/12/2022

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

1. Οι δημοτικοί αστυνομικοί κατηγορίας ΔΕ προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Δημοτικού Αστυνομικού Α΄. Οι δημοτικοί αστυνομικοί κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Δημοτικού Αστυνόμου Α΄.

2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:

α) Για την κατηγορία ΔΕ:

αα) Από τον βαθμό του Δημοτικού Αστυνομικού Γ΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄ δεκαετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Γ΄ και

αβ) από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ δεκαετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄.

β) Για την κατηγορία TE:

βα) Από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄,

ββ) από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Β΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ και

βγ) από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Β΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Α΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Β΄.

γ) Για την κατηγορία ΠΕ:

γα) Από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Β΄,

γβ) από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Β΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνομικού Α΄ και

γγ) από τον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Β΄ στον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Α΄ επταετής υπηρεσία στον βαθμό Δημοτικού Αστυνόμου Β΄.

Η υπηρεσία των περ. α), β) και γ) πρέπει να έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού, άλλως δεν προσμετράται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

3. Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά τέσσερα (4) έτη συνολικά. Αν ο δημοτικός αστυνομικός κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο στο διδακτορικό δίπλωμα.

Για τους κατόχους του πιστοποιητικού του έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), περί παρακολούθησης ειδικού πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΔΕ, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send