logo-print

Άρθρο 113 - Νόμος 5039/2023 - Ρυθμίσεις για την επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 59 ν. 4949/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/04/2023

Πολιτειολογία
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Στο άρθρο 59 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), περί της επιδότησης των καλλιτεχνών και χειροτεχνών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3: βα) η φράση «Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται οι όροι» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την κοινή απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται επιπλέον οι όροι», ββ) προστίθεται η φράση «οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση του έργου», γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59

Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

1. Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α’ 152) δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 με ποσό ίσο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Όσοι υπαχθούν στο καθεστώς επιδότησης της παρ. 1 θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμόζεται σε αυτούς το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) περί ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts). Ως απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης εκάστου δικαιούχου από το αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου νοείται η επανέναρξη της δραστηριότητάς τους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Ως εγκεκριμένη επιδότηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 νοείται το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022, στους λογαριασμούς των δικαιούχων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος μεταφέρεται το ως άνω ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο και παραμένει στους λογαριασμούς αυτούς έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιδότηση του κύκλου εργασιών αναφορικά με το τελευταίο έτος της παρ. 1 του παρόντος, μετά το πέρας της οποίας διενεργείται η διαδικασία της επιστροφής του άρθρου 58 του ν. 4915/2022.

3. Με την κοινή απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται επιπλέον οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) φυσικών προσώπων, οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση του έργου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.»

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
send