logo-print

Άρθρο 43 - Νόμος 5960/1933

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/1934

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση

Ο εκδότης, ο οπισθογράφος ή ο τριτεγγυητής δύναται διά της ρήτρας «ανέδοξος επιστροφή», «άνευ διαμαρτυρικού» ή πάσης άλλης ισοδυνάμου ρήτρας, αναγεγραμμένης επί του τίτλου και υπογεγραμμένης παρ' αυτού, ν' απαλλάξη τον κομιστήν της προς άσκησιν της αναγωγής αυτού συντάξεως διαμαρτυρικού ή ισοδυνάμου βεβαιώσεως.

Η ρήτρα αυτή δεν απαλλάσσει τον κομιστήν από της εμφανίσεως της επιταγής εντός της διαγραφομένης προθεσμίας ούτε από των ειδοποιήσεων. Η απόδειξις της μη τηρήσεως της προθεσμίας βαρύνει τον επικαλούμενον αυτή κατά του κομιστού.

Εάν η ρήτρα ανεγράφη υπό του εκδότου, παράγει τα αποτελέσματα αυτής έναντι πάντων των υπογραφέων, εάν ανεγράφη υπό οπισθογράφου ή τριτεγγυητού, παράγει τα αποτελέσματα αυτής μόνον έναντι αυτού τούτου. Εάν, παρά την υπό του εκδότου αναγραφείσαν ρήτραν, ο κομιστής ενήργησε την σύνταξιν του διαμαρτυρικού ή την ισοδύναμον βεβαίωσιν τα έξοδα βαρύνουσιν αυτόν. Όταν η ρήτρα προέρχεται εξ οπισθογράφου ή τριτεγγυητού τα έξοδα του διαμαρτυρικού ή της ισοδυνάμου βεβαιώσεως, εν περιπτώσει συντάξεως τοιαύτης πράξεως, δύνανται να εισπραχθώσιν παρά παντός υπογραφέως.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ