logo-print

Άρθρο 19 - Νόμος 2932/2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/07/2014

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Άρθρο 19 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/ 1920 και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

ΦΕΚ 145

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ' όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του δήμου της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα

της.

5. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30