logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 3036/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

26/07/2014

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Άρθρο 12

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α' του άρθρου 7 του ν. 788/1978 (ΦΕΚ 104 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα τέκνα είναι δικαιούχα, εφόσον είναι άγαμα."

2. Στο άρθρο 4 του ν. 354/1976 (ΦΕΚ 148 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

"4. Στις οικογένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μπορεί να χορηγείται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και στο τέλος κάθε έτους, εφάπαξ χρηματική αρωγή, μέχρι του ύψους

ενός (1) βασικού μισθού Λοχαγού, σε κάθε ανήλικο τέκνο, καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Οι διαδικασίες χορήγησης της ανωτέρω χρηματικής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων."

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Όσοι δικαιούνται λουτροθεραπείας και αεροθερα-πείας υποβάλλονται σε εξέταση κατ' έτος και ανά δεκαετία αντίστοιχα από Υγειονομικές Επιτροπές, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και γνωματεύουν για την ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν ανάπηροι και την εν γένει κατάσταση της υγείας τους κατά το χρόνο εξέτα-σής τους."

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
send