logo-print

Άρθρο 22 - Νόμος 3036/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

26/07/2014

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση

Άρθρο 22

1. Στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. Κ. 5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α'/ 17.9.1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α'/8.5.1989), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού και μη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων αυτού, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της μετά του νέου δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ή άδειας λιανικής πώλησης κα-πνοβιομηχανικών προϊόντων, εκτός εάν ο νέος δικαιούχος επιθυμεί να προβεί σε ιδιόχρηση."

2. Η υπ' αριθμ. Κ. 5671/1487/9.8.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α'/17.9.1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α'/ 8.5.1989), τροποποιείται ως εξής:

"α. Οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων συνομολογούνται για διάστημα πέντε ετών.

β. Οι υφιστάμενες μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων παρατείνονται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών. Κατά το διάστημα της παράτασης οποιεσδήποτε αποφάσεις για τη λύση των μισθώσεων δεν εκτελούνται, εκτός από την περίπτωση της ιδιόχρησης, που βεβαιώνεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση."

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send