logo-print

Άρθρο 4 - Νόμος 3446/2006 - Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/03/2006

Υπό κωδικοποίηση
Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι' αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1.1 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του.

1.2 Η παράβαση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 3 συνεπάγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ως εξής:

α) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα ευρώ.

β) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιμο εξήντα ευρώ.

γ) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ και

δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Στις περιπτώσεις γ' και δ' το πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων και πέντε χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα.

1.3 Στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τον οδηγό φορτηγού οχήματος το οποίο δεν διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α') και του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α'): Επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την απόκτηση Δ.Τ.Ε..

1.4 Υπέρβαση των μέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 1161/77: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος.

1.5 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος κατά τις ημέρες και ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο διακοσίων ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος για το διάστημα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

1.6 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε νομό που ισχύει το σύστημα της ΚΕΚ και το ελεγχόμενο όχημα έχει ταξινομηθεί επίσης σε νομό που ισχύει το σύστημα της ΚΕΚ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ.

1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση του αριθμού πλαισίου φορτηγού οχήματος: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, το οποίο δεν έχει απογραφεί και ταξινομηθεί κατά την εκάστοτε γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι να απογραφεί και να ταξινομηθεί νομίμως.

1.9 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει νομίμως εκδοθεί, ή έχει αφαιρεθεί: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο οκτώ χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση κυκλοφορίας χωρίς άδεια κυκλοφορίας επιβάλλεται και στον οδηγό πρόστιμο χιλίων ευρώ.

1.10 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση του οχήματος, καθώς και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη στην περίπτωση μεταβίβασης και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή στις λοιπές περιπτώσεις, πρόστιμο διακοσίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας μέχρι την έκδοση νέας άδειας.

1.11 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή παραποίηση αυτών με οποιαδήποτε μορφή ή μετάθεσή τους από ένα όχημα σε άλλο ή χρήση πινακίδων προέλευσης διαφορετικής από τη νομίμως ορισμένη: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων, μέχρι τη χορήγηση νέων πινακίδων. Ειδικά, στην περίπτωση μετάθεσης πινακίδων, η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.12 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ενώ έπαυσαν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.

1.13 Οδήγηση φορτηγού οχήματος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τον οδηγό του οχήματος πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ στον καθένα και αφαιρείται η άδεια οδήγησης, εφόσον υπάρχει, για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Αν έχει λήξει η ισχύς της, επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος πρόστιμο εκατό ευρώ και αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης μέχρι την ανανέωσή της και αν έχει ανακληθεί επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ.

1.14 Μίσθωση φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α'):Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριακοσίων ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση μίσθωσης ταξινομημένου στην Ελλάδα φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης από μεταφορέα εγκατεστημένο σε άλλη πλην της Ελλάδας χώρα ή μίσθωση αλλοδαπού φορτηγού οχήματος από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ.

1.15 Κυκλοφορία συνδυασμού φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο διακοσίων ευρώ.

1.16 Παράνομη αλλαγή κατηγορίας φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης ως προς το είδος των μεταφερόμενων αγαθών-εμπορευμάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

1.17 Διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης εθνικών μεταφορών ή νομαρχιακών μεταφορών ή διενέργεια εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης διεθνών μεταφορών ή νομαρχιακών μεταφορών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ.

1.18 Έλξη αλλοδαπού ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1010/1980 (ΦΕΚ 30 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ.

1.19 Εκτέλεση εθνικών οδικών μεταφορών με φορτηγό όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ.

1.20 Διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών από μεμονωμένο οδικό μεταφορέα εμπορευμάτων που δεν είναι ενταγμένος σε μεταφορική επιχείρηση ή αποχώρησε από μεταφορική επιχείρηση και εκτελεί μεταφορές εμπορευμάτων κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ.

1.21 Διενέργεια μεταφορών και κυκλοφορία ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος δημοσίας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, για το οποίο έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόμησής του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου.

1.22 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ την άδεια που προβλέπεται στον Κανονισμό 881/92/ΕΚ (L-95): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ.

1.23 Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 484/2002/ΕΚ (L-076) για οδηγό υπήκοο μη κοινοτικής χώρας: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ.

1.24 Κυκλοφορία και διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό όχημα κατά παράβαση των όρων περί συνδυασμένης μεταφοράς που προβλέπονται στο π.δ. 431/1995 (ΦΕΚ 245 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ.

1.25 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος και διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 3118/1993/ΕΚ (L-279) (Ενδομεταφορές): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

1.26 Διενέργεια μεταφορών με φορτηγό όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς το πιστοποιητικό A.D.R. του οχήματος ή του οδηγού που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον οδηγό του οχήματος πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ, αναλόγως αν το πιστοποιητικό αφορά στο όχημα ή στον οδηγό.

1.27 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, η οποία εκδίδεται για ειδικές κατηγορίες φορτηγών με περιορισμένο χρονικά μεταφορικό έργο και σκοπό κυκλοφορίας και έχει λήξει η ισχύς της ή κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί σε νεοσύστατη επιχείρηση, μετά την πάροδο διμήνου από τη λήξη της ή με οριστική άδεια εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι τη νόμιμη επαναχο-ρήγησή τους, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

1.28 Οδήγηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης από πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294 Α'), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 (ΦΕΚ 84 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'): Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ.

1.29 Μεταφορά με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 ή μεταφορά διαφορετικών προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας ή μεταφορά με όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν αναφέρει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Ε' της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ, όταν η μεταφορά διενεργείται με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων και τριών χιλιάδων ευρώ, όταν η μεταφορά διενεργείται με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χι-λιογράμμων και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.30 Παραχώρηση της χρήσης φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Εξαιρείται η περίπτωση παραχώρησης της χρήσης σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

1.31 Χρησιμοποίηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης διενέργειας μεταφορών για λογαριασμό τρίτων με ή χωρίς κόμιστρο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.32 Μεταφορά εμπορευμάτων ή αγαθών με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους πάνω από τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραμμα, από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη στην περίπτωση που το όχημα ανήκει σε επαγγελματία ή επιχείρηση, που ασκεί αποκλειστική εμπορία, χωρίς παραγωγή αγαθών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.33 Φόρτωση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης χωματουργικού με προϊόν που προέρχεται από έργο, το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση και για το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει μηχανήματα εκσκαφής της ιδιοκτησίας του:

Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.34 Μεταφορά προσώπων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ζ') της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972 (ΦΕΚ 203 Α'), κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281 / 1973 και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α') και το άρθρο 3 του ν. 1959 / 1991 και των υποπεριπτώσεων α) και β) της περίπτωσης β' της παρ. 1 της υ.α. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ 1548 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο διακοσίων ευρώ.

1.35 Προσάρτηση και έλξη άλλου ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, πλην εκείνου που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ.

1.36 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων χωρίς την εγγραφή στις δύο πλευρές του αμαξώματος των απαιτούμενων ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε' της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο διακοσίων ευρώ.

1.37 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραμμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 1959/1991: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ.

1.38 Φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊόντων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή σε μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση ή σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 1959/1991 που αφορούν στους όρους καταλληλότητας των χώρων φόρτωσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.39 Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 περ. η', υποπερ. 2) και 3) του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972, κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1959/1991, που προβλέπουν μεταφορές με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.40 Μεταφορά υγρών καυσίμων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο, χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς, στα οποία αναγράφεται η εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη, και ιδιαίτερα τη θεωρημένη ανά δίμηνο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας βεβαίωση, που αφορά στην εργασιακή σχέση του οδηγού: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.41 Μεταφορά με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.42 Διενέργεια διεθνών μεταφορών με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της υ.α. Φ205/68/1/1983 (ΦΕΚ 220 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο χιλίων ευρώ.

1.43 Μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β' της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιμο εξακοσίων ευρώ στον καθένα.

1.44 Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων με φορτηγό όχημα χωρίς τη διεθνή φορτωτική (C.M.R.) που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α') ή με φορτωτική που δεν είναι με ακρίβεια συμπληρωμένη ή με φορτωτική μη ισχύουσα για οποιονδήποτε λόγο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο εξακοσίων ευρώ.

1.45 Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων με ελληνικό ή αλλοδαπό φορτηγό όχημα, με χρήση πλαστής ή παραχαραγμένης άδειας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ), αντίθετα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' της υ.α. Φ 205/68/1/1983: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εισόδου του οχήματος στη χώρα για ένα έτος. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο εξακοσίων ευρώ.

1.46 Διενέργεια εθνικής οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με φορτηγό όχημα τρίτης χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης των εμπορευμάτων πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για έξι μήνες.

1.47 Διενέργεια οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με φορτηγό όχημα με χρήση πλαστής ή παραχαραγμένης άδειας, διμερούς ή τράνζιτ ή τριγωνικής (από ή προς τρίτες χώρες): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για ένα έτος.

1.48 Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς από μη κοινοτικό μεταφορέα με αλλοδαπό φορτηγό όχημα χωρίς διμερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική, όταν προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών, ή διενέργεια τέτοιας μεταφοράς χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια ΕΔΥΜ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για ένα έτος.

1.49 Κυκλοφορία οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών 3820/1985/ΕΟΚ (L-370) «Για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών» και 3821/1985/ΕΟΚ (L-370) «Σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (Ταχογράφος)» που αφορούν σε:

α) Υπέρβαση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης:

αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα ευρώ,

ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων ευρώ,

γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες.

β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειμμα, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων ευρώ.

Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α' και β' επιβάλλονται στον οδηγό και το μέτρο της ακινητοποίησης του οχήματος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ' δεν ισχύει εφόσον το όχημα το παραλάβει άλλος οδηγός.

1.50 Μη ύπαρξη ή αλλοίωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ.

2. Αν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου, παράβαση που επισύρει εκτός από την επιβολή προστίμου και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του φορτηγού οχήματος, τότε το αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στο άρθρο 2 αφαιρεί επιτόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας τριών ημερών, ενώπιον του Προϊσταμένου της υπηρεσίας του οργάνου που συνέταξε την έκθεση. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες, με απόφαση του Προϊσταμένου, της υπηρεσίας επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Η ακινητοποίηση φορτηγού οχήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως. Εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή κυκλοφορία φορτηγού οχήματος που κατελήφθη να είναι φορτωμένο ακατάλληλα ή να είναι υπέρβαρο σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις γ' και δ' της περίπτωσης 1.2 ή να παραβιάζει τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του ούτε μέχρι το σημείο εκκίνησης ή προορισμού, καθώς και η είσοδος ή η έξοδος του προς και από τη χώρα.

4. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναφέρεται η επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή φορτηγού οχήματος, αυτό επιβάλλεται μόνο στον μισθωτή εφόσον το όχημα είναι μισθωμένο.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα ελέγχου, η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ