logo-print

Νόμος 2923/2001

Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Πολυμερούς Συμφωνίας Χρησιμοποίησης του πεδίου βολής βλημάτων του NATO (Πεδίο Βολής Κρήτης - Π.Β.Κ.) εις τον όρμο Σούδας - Κρήτη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

03/07/2001

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2923

Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Πολυμερούς Συμφωνίας Χρησιμοποίησης του πεδίου βολής βλημάτων του NATO (Πεδίο Βολής Κρήτης - Π.Β.Κ.) εις τον όρμο Σούδας - Κρήτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την τροποποίηση της

Πολυμερούς Συμφωνίας χρησιμοποίησης του πεδίου βολής βλημάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίο Βολής Κρήτης - Π.Β.Κ.) εις τον όρμο Σούδας - Κρήτη, που υπογράφηκε από τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου στις Βρυξέλλες στις 27 Οκτωβρίου 1999, από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, στις 2 Ιουλίου 1999, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, στις 7 Ιουλίου 1999 και από τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας στη Χάγη, στις 16 Νοεμβρίου 1999, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

The Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, The Federal Minister of Defence of the Federal Republic of Germany, The Minister of National Defence of the Hellenic Republic and The Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands.

Being parties to the Multilateral Agreement for the use of NATO MISSILE FIRING INSTALLATION (NAMFI) at Souda Bay, Crete, signed in Athens on June 11,1964.

Desiring to amend the aforementioned Agreement in accordance with the provision of article X, para 1 thereof.

Having proceeded to the necessary consultation with SHAPE, which has expressed its favorable position on the matter, have agreed as follows :

Article 1

After the end of subpara c' of para 4 of ANNEX "B" of the above mentioned Multilateral Agreement (Logistic Support), a new subpara d' is being inserted, as follows :

"d . As an exception to the provisions of the aforementioned subparagraphs, each User Nation is entitled to procure targets, target services and all expendable items for the storage, maintenance and issuing of these targets individually from firms established in the member states of the European Union, or, with prior approval of the Host Nation, from firms established in states which are not members of the European Union, or it will be able to use its own target services at NAMFI.

Upon recommendation of the Host Nation, safety and security requirements shall be determined by common accord of the User Nations. Each User Nation shall include such requirements in all individual contracts to be signed on this matter."

Article 2

This Agreement will enter into force upon notification by the Hellenic Republic that all necessary internal procedures provided for

by the Hellenic legislation for its entry into force have been completed.

Done in a single copy in the English language which will be deposited with the Hellenic Republic, by whom certified copies will be communicated to all the signatories of this Agreement and to acceding states.

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM

Date: Place:

Signature ft segcr^

itelHWajcj".·-·,-: -JSC

FOR THE FEDERAL MINISTER OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Date: c > ο / . /..y

Place: A tt, ^

% ^'Signature

FOR THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC

Date: ο*-* UTI Place: A\^a^->

Signature

Vice Admiral Christos Kazassls (HN)

Deputy Chief HNDGS

FOR THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Date: \b. \ I. icjcjcj

Signature

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ TOY NATO (ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ -Π.Β.Κ.) ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΟΥΔΑΣ - ΚΡΗΤΗ

Ο Υπουργός Αμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Αμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Ο Υπουργός Αμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας.

ΟΝΤΕΣ Συμβαλλόμενα Μέρη στην Πολυμερή Συμφωνία για τη χρήση του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Κόλπο της Σούδας- Κρήτη, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, την 11η Ιουνίου 1964.

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΕΣ να τροποποιήσουν την ανωτέρω αναφερόμενη Συμφωνία σύμφωνα, με τη διάταξη του άρθρου Χ παρ. 1 αυτής.

ΕΧΟΝΤΑΣ προβεί στις αναγκαίες διαβουλεύσεις με το SHAPE, που εξέφρασε την ευνοϊκή του θέση επί του θέματος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Αρθρο 2

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ημερομηνία:

Τόπος: Υπογραφή

ΠΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 27 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. ΕυΉΟ

A' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send