logo-print

Νόμος 3943/2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

31/03/2011

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1 - Νόμος 3943/2011 - Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

Άρθρο 2 - Νόμος 3943/2011 - Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 3 - Νόμος 3943/2011 - Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1882/1990, 2523/1997, 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 4 - Νόμος 3943/2011 - Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 5 - Νόμος 3943/2011 - Αντιμετώπιση διαφθοράς - Πειθαρχική δίωξη Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 6 - Νόμος 3943/2011 - Ανανέωση προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Άρθρο 7 - Νόμος 3943/2011 - Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας

Άρθρο 8 - Νόμος 3943/2011 - Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων

Άρθρο 9 - Νόμος 3943/2011 - Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Άρθρο 10 - Νόμος 3943/2011 - Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης

Άρθρο 11 - Νόμος 3943/2011 - Συμψηφισμός απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 12 - Νόμος 3943/2011 - Κατοικία και αλλαγή κατοικίας

Άρθρο 13 - Νόμος 3943/2011 - Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών

Άρθρο 14 - Νόμος 3943/2011 - Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 15 - Νόμος 3943/2011 - Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 16 - Νόμος 3943/2011 - Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρθρο 17 - Νόμος 3943/2011 - Δαπάνες επιχειρήσεων

Άρθρο 18 - Νόμος 3943/2011 - Απόδοση μερισμάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου

Άρθρο 19 - Νόμος 3943/2011 - Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών

Άρθρο 20 - Νόμος 3943/2011 - Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος

Άρθρο 21 - Νόμος 3943/2011 - Λοιπές διατάξεις εισοδήματος

Άρθρο 22 - Νόμος 3943/2011 - Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων

Άρθρο 23 - Νόμος 3943/2011 - Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 24 - Νόμος 3943/2011 - Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 25 - Νόμος 3943/2011 - Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Άρθρο 26 - Νόμος 3943/2011 - Θέματα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 27 - Νόμος 3943/2011 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 28 - Νόμος 3943/2011 - Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Άρθρο 29 - Νόμος 3943/2011 - Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα

Άρθρο 30 - Νόμος 3943/2011 - Τελωνειακές διατάξεις -Τροποποίηση του ν. 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 31 - Νόμος 3943/2011 - Σώμα Φορολογικών Διαιτητών

Άρθρο 32 - Νόμος 3943/2011 - Ασφάλιση και φορολογία μελών του Σ.Φ.Δ.

Άρθρο 33 - Νόμος 3943/2011 - Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών

Άρθρο 34 - Νόμος 3943/2011 - Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ.

Άρθρο 35 - Νόμος 3943/2011 - Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας. Προσωπικό του Σ.Φ.Δ.

Άρθρο 36 - Νόμος 3943/2011 - Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ

Άρθρο 37 - Νόμος 3943/2011 - Σκοπός και πεδία εφαρμογής

Άρθρο 38 - Νόμος 3943/2011 - (άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση) Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.1402/1983

Άρθρο 39 - Νόμος 3943/2011 - (άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ και άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β' της Οδηγίας 2009/69/ΕΚ)

Άρθρο 40 - Νόμος 3943/2011 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41 - Νόμος 3943/2011 - Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3461/2006 και 3340/2005

Άρθρο 42 - Νόμος 3943/2011 - Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

Άρθρο 43 - Νόμος 3943/2011 - Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Άρθρο 44 - Νόμος 3943/2011 - Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

Άρθρο 45 - Νόμος 3943/2011 - Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Άρθρο 46 - Νόμος 3943/2011 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α')

Άρθρο 47 - Νόμος 3943/2011 - Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 48 - Νόμος 3943/2011

Άρθρο 49 - Νόμος 3943/2011 - Άλλες διατάξεις

Άρθρο 50 - Νόμος 3943/2011 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2362/1995

Άρθρο 51 - Νόμος 3943/2011

Άρθρο 52

Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) το άρθρο 13 του Κεφαλαίου Δ' του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α'),

β) τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. ΒΡΙΑ' του 1892 (ΦΕΚ 461 Α'),

γ) το άρθρο 24 του ν. 522/1914 (ΦΕΚ 1 Α'),

δ) το τέταρτο άρθρο του ν. 1943/1920 (ΦΕΚ 20 Α') και

ε) το άρθρο 5 του ν.δ. 2946/1954 (ΦΕΚ 183 Α').

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011