Νόμος 4337/2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/10/2015

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4337/2015

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 2 - Νόμος 4337/2015 - Ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 4 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 5 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015

Άρθρο 6 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014

Άρθρο 7 - Νόμος 4337/2015 - Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 8 - Νόμος 4337/2015 - Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 9 - Νόμος 4337/2015

Άρθρο 10 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Άρθρο 11 - Νόμος 4337/2015 - Ρυθμίσεις για το ν.δ. 496/1974 και για το π.δ. 113/2010

Άρθρο 12 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποιήσεις του ν. 3429/2005 (Α΄314)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 13 - Νόμος 4337/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 14 - Νόμος 4337/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 15 - Νόμος 4337/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Άρθρο 16 - Νόμος 4337/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΑΣΑ

Άρθρο 17 - Νόμος 4337/2015

Άρθρο 18 - Νόμος 4337/2015 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3920/2011 (Α΄ 33)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 19 - Νόμος 4337/2015

Άρθρο 20 - Νόμος 4337/2015

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 4337/2015 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22 - Νόμος 4337/2015

Άρθρο 23 - Νόμος 4337/2015 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2015

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send