logo-print

Νόμος 4370/2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση
Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/49/ΕΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Νόμος 4370/2016 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 4370/2016 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 3 - Νόμος 4370/2016 - Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 4 - Νόμος 4370/2016 - Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) − Φύση – Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ (άρθρο 4 παρ.3 και άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 6 - Νόμος 4370/2016 - Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΚ

Άρθρο 7 - Νόμος 4370/2016 - Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΙΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Σ.Κ.Κ

Άρθρο 8 - Νόμος 4370/2016 - Επιλεξιμότητα των καταθέσεων − Εξαιρέσεις (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 9 - Νόμος 4370/2016 - Όριο Κάλυψης (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 10 - Νόμος 4370/2016 - Προσδιορισμός του ποσού προς αποζημίωση (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 11 - Νόμος 4370/2016 - Ενεργοποίηση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης καταθετών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/490/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Σ.Κ.Ε.

Άρθρο 12 - Νόμος 4370/2016 - Επιλεξιμότητα απαιτήσεων καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών και εξαιρέσεις αυτών

Άρθρο 13 - Νόμος 4370/2016 - Όριο κάλυψης επενδυτικών υπηρεσιών

Άρθρο 14 - Νόμος 4370/2016 - Προσδιορισμός του ποσού προς αποζημίωση των επενδυτών − πελατών

Άρθρο 15 - Νόμος 4370/2016 - Ενεργοποίηση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης επενδυτών − πελατών

Άρθρο 16 - Νόμος 4370/2016 - Διαδικασία πρόσκλησης επενδυτών − πελατών προς υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης

Άρθρο 17 - Νόμος 4370/2016 - Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλόμενων απαιτήσεων αποζημίωσης επενδυτών − πελατών

Άρθρο 18 - Νόμος 4370/2016 - Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης σε επενδυτές − πελάτες

Άρθρο 19 - Νόμος 4370/2016 - Ανακοίνωση της απόφασης του ΤΕΚΕ περί αποζημίωσης επενδυτών − πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Άρθρο 20 - Νόμος 4370/2016 - Καθορισμός απαιτήσεων

Άρθρο 21 - Νόμος 4370/2016 - Απαιτήσεις καταθετών και επενδυτών − πελατών έναντι του ΤΕΚΕ − Παραγραφή αξιώσεων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/490/ΕΕ)

Άρθρο 22 - Νόμος 4370/2016 - Απαιτήσεις ΤΕΚΕ έναντι καταθετών και επενδυτών − πελατών σε περίπτωση αδικαιολογήτωςκαταβληθείσας αποζημίωσης − Παραγραφή αξιώσεων

Άρθρο 23 - Νόμος 4370/2016 - Υποκατάσταση στα δικαιώματα των καταθετών και επενδυτών − πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 24 - Νόμος 4370/2016 - Χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΚΚ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 25 - Νόμος 4370/2016 - Διαθέσιμα και επίπεδο − στόχος ΣΚΚ

Άρθρο 26 - Νόμος 4370/2016 - Αρχική εισφορά ΣΚΚ

Άρθρο 27 - Νόμος 4370/2016 - Τακτικές εισφορές ΣΚΚ

Άρθρο 28 - Νόμος 4370/2016 - Έκτακτες εισφορές ΣΚΚ

Άρθρο 29 - Νόμος 4370/2016 - Δανεισμός προς το ΣΚΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩN

Άρθρο 30 - Νόμος 4370/2016 - Διαθέσιμα ΣΚΕ

Άρθρο 31 - Νόμος 4370/2016 - Αρχικές εισφορές προς το ΣΚΕ

Άρθρο 32 - Νόμος 4370/2016 - Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕ

Άρθρο 33 - Νόμος 4370/2016 - Έκτακτες εισφορές προς το ΣΚΕ

Άρθρο 34 - Νόμος 4370/2016 - Δανεισμός προς το ΣΚΕ

Άρθρο 35 - Νόμος 4370/2016 - Γενικές διατάξεις περί του ΣΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΕ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 36 - Νόμος 4370/2016 - Διαθέσιμα και εισφορές του ΣΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ή ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 37 - Νόμος 4370/2016 - Τέλος συμμετοχής

Άρθρο 38 - Νόμος 4370/2016 - Δαπάνες αποζημίωσης ή εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΚΕ

Άρθρο 39 - Νόμος 4370/2016 - Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ

Άρθρο 40 - Νόμος 4370/2016 - Χρήση διαθεσίμων ΤΕΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ − ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ − ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 41 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση ενημέρωσης του ΤΕΚΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τις καταθέσεις (άρθρο 4 παρ. 8 και άρθρο 7 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 42 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση πληροφόρησης καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 16, άρθρο 6 παρ. 4, άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 9, άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

Άρθρο 43 - Νόμος 4370/2016 - Συνεργασία ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα εγγύησης καταθέσεων εντός της ΕΕ (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/490/ΕΕ)

Άρθρο 44 - Νόμος 4370/2016 - Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 2014/490/ΕΕ)

Άρθρο 45 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση ενημέρωσης του ΤΕΚΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες

Άρθρο 46 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση πληροφόρησης επενδυτών − πελατών από τα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 47 - Νόμος 4370/2016 - Συνεργασία ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών − πελατών εντός της ΕΕ

Άρθρο 47Α - Νόμος 4370/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 48 - Νόμος 4370/2016 - Διοίκηση ΤΕΚΕ − Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 49 - Νόμος 4370/2016 - Οικονομικός Έλεγχος και Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 50 - Νόμος 4370/2016 - Προσωπικό ΤΕΚΕ

Άρθρο 51 - Νόμος 4370/2016 - Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 52 - Νόμος 4370/2016 - Κυρώσεις (παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/490/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53 - Νόμος 4370/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 54 - Νόμος 4370/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

Άρθρο 55 - Νόμος 4370/2016 - Τροποποίηση του ν. 4350/2015 (Α΄ 161)

Άρθρο 56 - Νόμος 4370/2016 - Τροποποιήσεις του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και του ν. 2251/1994 (Α΄ 191)

Άρθρο 57 - Νόμος 4370/2016 - Τροποποίηση του ν. 3691/2008 (A΄ 166)

Άρθρο 58 - Νόμος 4370/2016 - Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 59 - Νόμος 4370/2016 - Εφαρμοστικές διατάξεις του Κανονισμού 806/2014 (EE L 225)

Άρθρο 60 - Νόμος 4370/2016 - Ρυθμίσεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Άρθρο 61 - Νόμος 4370/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265)

Άρθρο 62 - Νόμος 4370/2016 - Συμπλήρωση του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265)

Άρθρο 63 - Νόμος 4370/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40)

Άρθρο 64 - Νόμος 4370/2016 - Συμπλήρωση του άρθρου 36 του ν.1676/1986 (Α΄204)

Άρθρο 65 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 66 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 67 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 68 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 69 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 70 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 71 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 72 - Νόμος 4370/2016

Άρθρο 73 - Νόμος 4370/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναγκαστική Εκτέλεση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send