logo-print

Νόμος 4442/2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

07/12/2016

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

17/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1 - Νόμος 4442/2016 - Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 - Νόμος 4442/2016 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 4442/2016 - Γενικές αρχές

Άρθρο 4 - Νόμος 4442/2016 - Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5 - Νόμος 4442/2016 - Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης

Άρθρο 6 - Νόμος 4442/2016 - Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης

Άρθρο 7 - Νόμος 4442/2016 - Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 8 - Νόμος 4442/2016 - Χορήγηση έγκρισης

Άρθρο 9 - Νόμος 4442/2016 - Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

Άρθρο 10 - Νόμος 4442/2016 - Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων

Άρθρο 11 - Νόμος 4442/2016 - Παράβολο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 12 - Νόμος 4442/2016 - Αρχές ελέγχου και εποπτείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 13 - Νόμος 4442/2016 - Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 14 - Νόμος 4442/2016 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 15 - Νόμος 4442/2016 - Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

Άρθρο 16 - Νόμος 4442/2016 - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 17 - Νόμος 4442/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 18 - Νόμος 4442/2016 - Γνωστοποίηση λειτουργίας

Άρθρο 19 - Νόμος 4442/2016 - Βεβαίωση καταλληλότητας

Άρθρο 20 - Νόμος 4442/2016 - Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας

Άρθρο 21 - Νόμος 4442/2016 - Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

Άρθρο 22 - Νόμος 4442/2016 - Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Άρθρο 23 - Νόμος 4442/2016 - Κυρώσεις

Άρθρο 24 - Νόμος 4442/2016 - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 25 - Νόμος 4442/2016 - Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26 - Νόμος 4442/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 27 - Νόμος 4442/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 28 - Νόμος 4442/2016 - Γνωστοποίηση λειτουργίας

Άρθρο 29 - Νόμος 4442/2016 - Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων

Άρθρο 30 - Νόμος 4442/2016 - Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

Άρθρο 31 - Νόμος 4442/2016 - Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 32 - Νόμος 4442/2016 - Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους

Άρθρο 33 - Νόμος 4442/2016 - Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας

Άρθρο 34 - Νόμος 4442/2016 - Κυρώσεις

Άρθρο 35 - Νόμος 4442/2016 - Παράβολο

Άρθρο 36 - Νόμος 4442/2016 - Εξουσιοδότηση

Άρθρο 37 - Νόμος 4442/2016 - Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38 - Νόμος 4442/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 39 - Νόμος 4442/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 40 - Νόμος 4442/2016 - Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών κατα- λυμάτων

Άρθρο 41 - Νόμος 4442/2016 - Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

Άρθρο 42 - Νόμος 4442/2016 - Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 43 - Νόμος 4442/2016 - Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Άρθρο 44 - Νόμος 4442/2016 - Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Άρθρο 45 - Νόμος 4442/2016 - Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 46 - Νόμος 4442/2016 - Κολυμβητικές δεξαμενές

Άρθρο 47 - Νόμος 4442/2016 - Κυρώσεις

Άρθρο 48 - Νόμος 4442/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 48Α - Νόμος 4442/2016

Άρθρο 48Β - Νόμος 4442/2016 - Έγκριση εγκατάστασης

Άρθρο 48Γ - Νόμος 4442/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011(Α΄ 143)

Άρθρο 48Δ - Νόμος 4442/2016 - Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 48Ε - Νόμος 4442/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 48ΣΤ - Νόμος 4442/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 48Ζ - Νόμος 4442/2016 - Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 48Η - Νόμος 4442/2016 - Εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων και συνεργείων οχημάτων εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 48Θ - Νόμος 4442/2016 - Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 48Ι - Νόμος 4442/2016 - Αναλογική εφαρμογή του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

Άρθρο 48ΙΑ - Νόμος 4442/2016 - Εξουσιοδότηση

Άρθρο 48ΙΒ - Νόμος 4442/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4302/2014 (Α΄ 225)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49 - Νόμος 4442/2016 - Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Άρθρο 50 - Νόμος 4442/2016 - Τροποποιήσεις του Ν. 4302/2014 (Α΄225)

Άρθρο 50Α - Νόμος 4442/2016 - Κυκλοφοριακή σύνδεση / Είσοδος - έξοδος οχημάτων

Άρθρο 50B - Νόμος 4442/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 465/1970(Α΄ 150)

Άρθρο 51 - Νόμος 4442/2016 - Τροποποιήσεις του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

Άρθρο 52 - Νόμος 4442/2016 - Τροποποιήσεις του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

Άρθρο 53 - Νόμος 4442/2016

Άρθρο 54 - Νόμος 4442/2016

Άρθρο 55 - Νόμος 4442/2016

Άρθρο 56 - Νόμος 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 57 - Νόμος 4442/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 58 - Νόμος 4442/2016 - Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση

Άρθρο 59 - Νόμος 4442/2016 - Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση

Άρθρο 60 - Νόμος 4442/2016 - Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση

Άρθρο 61 - Νόμος 4442/2016 - Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημόσια ή δημοτική έκταση

Άρθρο 62 - Νόμος 4442/2016 - Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ιδιωτικών εκτάσεων

Άρθρο 63 - Νόμος 4442/2016 - Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων

Άρθρο 64 - Νόμος 4442/2016 - Εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ν. 998/1979

Άρθρο 64Α - Νόμος 4442/2016 - Τεχνική Μελέτη

Άρθρο 65 - Νόμος 4442/2016 - Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Άρθρο 66 - Νόμος 4442/2016 - Παράβολο

Άρθρο 67 - Νόμος 4442/2016 - Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Άρθρο 68 - Νόμος 4442/2016 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 69 - Νόμος 4442/2016 - Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης

Άρθρο 70 - Νόμος 4442/2016 - Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης

Άρθρο 71 - Νόμος 4442/2016 - Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποστηρικτικές της εξόρυξης, βοηθητικές των μεταλλευτικών εργασιών και απλής μηχανικής επεξεργασίας

Άρθρο 72 - Νόμος 4442/2016 - Εγκατάσταση σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών

Άρθρο 73 - Νόμος 4442/2016 - Λειτουργία εγκαταστάσεων του άρθρου 71 και 72

Άρθρο 74 - Νόμος 4442/2016 - Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 75 - Νόμος 4442/2016 - Παράβολο

Άρθρο 76 - Νόμος 4442/2016 - Κυρώσεις

Άρθρο 77 - Νόμος 4442/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send