logo-print

Νόμος 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

19/05/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 2 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

Άρθρο 3 - Νόμος 4472/2017 - Επίδομα Στέγασης

Άρθρο 4 - Νόμος 4472/2017 - Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα»

Άρθρο 5 - Νόμος 4472/2017 - Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Άρθρο 6 - Νόμος 4472/2017 - Επίδομα παιδιού

Άρθρο 7 - Νόμος 4472/2017 - Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

Άρθρο 8 - Νόμος 4472/2017 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 9 - Νόμος 4472/2017 - Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

Άρθρο 10 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 11 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 12 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Άρθρο 13 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013

Άρθρο 14 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013

Άρθρο 15 - Νόμος 4472/2017

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16 - Νόμος 4472/2017 - Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρο 17 - Νόμος 4472/2017 - Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Άρθρο 18 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 19 - Νόμος 4472/2017 - Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 20 - Νόμος 4472/2017

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 21 - Νόμος 4472/2017 - Σύσταση – Επωνυμία

Άρθρο 22 - Νόμος 4472/2017 - Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 23 - Νόμος 4472/2017 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 24 - Νόμος 4472/2017 - Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 25 - Νόμος 4472/2017 - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 26 - Νόμος 4472/2017 - Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Άρθρο 27 - Νόμος 4472/2017 - Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 28 - Νόμος 4472/2017 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 29 - Νόμος 4472/2017 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 30 - Νόμος 4472/2017 - Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 31 - Νόμος 4472/2017 - Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)

Άρθρο 32 - Νόμος 4472/2017 - Διοικητική Οργάνωση

Άρθρο 33 - Νόμος 4472/2017 - Θέματα προσωπικού

Άρθρο 34 - Νόμος 4472/2017 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35 - Νόμος 4472/2017 - Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 36 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

Άρθρο 37 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002

Άρθρο 38 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002

Άρθρο 39 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002

Άρθρο 40 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002

Άρθρο 41 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002

Άρθρο 42 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

Άρθρο 43 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

Άρθρο 44 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010

Άρθρο 45 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 46 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)

Άρθρο 47 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 48 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

Άρθρο 49 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)

Άρθρο 50 - Νόμος 4472/2017 - Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Άρθρο 51 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 52 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 53 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)

Άρθρο 54 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 55 - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 56 - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 57 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 58 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 58α - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 59 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 60 - Νόμος 4472/2017 - Διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 61 - Νόμος 4472/2017 - Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 62 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153)

Άρθρο 63 - Νόμος 4472/2017 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Άρθρο 64 - Νόμος 4472/2017 - Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 65 - Νόμος 4472/2017 - Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 66 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Άρθρο 67 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α΄143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Άρθρο 68 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Άρθρο 69 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 70 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 71 - Νόμος 4472/2017 - Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών

Άρθρο 72 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 73 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Άρθρο 74 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 75 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)

Άρθρο 76 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

Άρθρο 77 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

Άρθρο 78 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 79 - Νόμος 4472/2017 - Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία

Άρθρο 80 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011

Άρθρο 80Α - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3986/2011

Άρθρο 81 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Άρθρο 82 - Νόμος 4472/2017 - Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Άρθρο 83 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 84 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 85 - Νόμος 4472/2017 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

Άρθρο 86 - Νόμος 4472/2017 - Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Άρθρο 87 - Νόμος 4472/2017 - Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 88 - Νόμος 4472/2017 - Διατάξεις για τα γενόσημα

Άρθρο 89 - Νόμος 4472/2017 - Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου

Άρθρο 90 - Νόμος 4472/2017 - Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Άρθρο 91 - Νόμος 4472/2017 - Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 92 - Νόμος 4472/2017 - Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 93 - Νόμος 4472/2017 - Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 94 - Νόμος 4472/2017 - Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

Άρθρο 95 - Νόμος 4472/2017 - Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 96 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)

Άρθρο 97 - Νόμος 4472/2017 - Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 98 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 99 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 100 - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 101 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 102 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Άρθρο 103 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 104 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 105 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 106 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 107 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 108 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 109 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 110 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 111 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 112 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 113 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 114 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 115 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 116 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 117 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 118 - Νόμος 4472/2017 - Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Άρθρο 119 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 120 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 121 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8)

Άρθρο 122 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 123 - Νόμος 4472/2017 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άρθρο 124 - Νόμος 4472/2017 - Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης

Άρθρο 125 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 126 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Άρθρο 127 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 128 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 129 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 130 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 131 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 132 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 133 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 134 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 135 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ,

Άρθρο 136 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 137 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 138 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 139 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

Άρθρο 140 - Νόμος 4472/2017 - Εφημερίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 141 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 142 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 143 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 144 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Άρθρο 145 - Νόμος 4472/2017 - Αποδοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)

Άρθρο 146 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 147 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 148 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 149 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 150 - Νόμος 4472/2017 - Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών

Άρθρο 151 - Νόμος 4472/2017 - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 152 - Νόμος 4472/2017 - Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Άρθρο 153 - Νόμος 4472/2017 - Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών

Άρθρο 154 - Νόμος 4472/2017 - Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων

Άρθρο 155 - Νόμος 4472/2017 - Διασφάλιση αποδοχών

Άρθρο 156 - Νόμος 4472/2017 - Ανώτατο όριο αποδοχών

Άρθρο 157 - Νόμος 4472/2017 - Έλεγχος μισθοδοσίας

Άρθρο 158 - Νόμος 4472/2017 - Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Άρθρο 159 - Νόμος 4472/2017 - Διατηρούμενες διατάξεις Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

Άρθρο 160 - Νόμος 4472/2017 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 161 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 161Α - Νόμος 4472/2017 - Ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και εισφορών υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 162 - Νόμος 4472/2017 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018 – 2021

Άρθρο 163 - Νόμος 4472/2017 - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021

ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 164 - Νόμος 4472/2017

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4488/2017:

1. Από 1.1.2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

2. Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη.

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send