Νόμος 4566/2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

08/10/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

08/10/2018

Υπό κωδικοποίηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4566/2018 - Σκοπός και αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 2 - Νόμος 4566/2018 - Γενική αρχή (άρθρα 2, 4 και 6 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 3 - Νόμος 4566/2018 - Προξενική προστασία από το κράτος-μέλος ιθαγένειας (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 4 - Νόμος 4566/2018 - Μέλη οικογένειας μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών σε τρίτες χώρες (άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 5 - Νόμος 4566/2018 - Πρόσβαση σε προξενική προστασία και άλλες ρυθμίσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 6 - Νόμος 4566/2018 - Ταυτοποίηση (άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 7 - Νόμος 4566/2018 - Είδη συνδρομής (άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 - Νόμος 4566/2018 - Γενικοί κανόνες (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 9 - Νόμος 4566/2018 - Τοπική συνεργασία (άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 10 - Νόμος 4566/2018 - Ετοιμότητα και συνεργασία για καταστάσεις κρίσης (άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 11 - Νόμος 4566/2018 - Γενικοί κανόνες (άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 12 - Νόμος 4566/2018 - Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης (άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13 - Νόμος 4566/2018 - Υποβολή έκθεσης, αξιολόγηση και επανεξέταση (άρθρο 19 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 14 - Νόμος 4566/2018 - Παραρτήματα

Άρθρο 15 - Νόμος 4566/2018 - Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

Άρθρο 16 - Νόμος 4566/2018 - Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων

Άρθρο 17 - Νόμος 4566/2018

Άρθρο 18 - Νόμος 4566/2018

Άρθρο 19 - Νόμος 4566/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4512/2018

Άρθρο 20 - Νόμος 4566/2018

Άρθρο 21 - Νόμος 4566/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send