Νόμος 4577/2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

03/12/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

03/12/2018

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4577/2018 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 2 - Νόμος 4577/2018 - (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 3 - Νόμος 4577/2018 - Ορισμοί (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 4 - Νόμος 4577/2018 - Φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 5 - Νόμος 4577/2018 - Σοβαρή διατάραξη (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 6 - Νόμος 4577/2018 - Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 7 - Νόμος 4577/2018 - Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 8 - Νόμος 4577/2018 - Ομάδα απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών (CSIRT) (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 9 - Νόμος 4577/2018 - Απαιτήσεις ασφάλειας και κοινοποίηση συμβάντων (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 10 - Νόμος 4577/2018 - Εφαρμογή και επιβολή (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 11 - Νόμος 4577/2018 - Απαιτήσεις ασφάλειας και κοινοποίηση συμβάντων (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 12 - Νόμος 4577/2018 - Εφαρμογή και επιβολή (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 13 - Νόμος 4577/2018 - Δικαιοδοσία και εδαφικότητα (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 - Νόμος 4577/2018 - Εθελούσια κοινοποίηση (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 15 - Νόμος 4577/2018 - Κυρώσεις (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)

Άρθρο 16 - Νόμος 4577/2018

Άρθρο 17 - Νόμος 4577/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011

Άρθρο 18 - Νόμος 4577/2018

Άρθρο 19 - Νόμος 4577/2018 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send