logo-print

Νόμος 5016/2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

04/02/2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

04/02/2023

Η Διαμεσολάβηση
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 - Νόμος 5016/2023 - Σκοπός

Άρθρο 2 - Νόμος 5016/2023 - Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3 - Νόμος 5016/2023 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 - Νόμος 5016/2023 - Ορισμοί

Άρθρο 5 - Νόμος 5016/2023 - Γενικές αρχές - Ερμηνευτικοί κανόνες

Άρθρο 6 - Νόμος 5016/2023 - Γνωστοποιήσεις

Άρθρο 7 - Νόμος 5016/2023 - Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων

Άρθρο 8 - Νόμος 5016/2023 - Έκταση εξουσίας δικαστηρίου

Άρθρο 9 - Νόμος 5016/2023 - Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε διαδικασίες αρωγής και εποπτείας της διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 10 - Νόμος 5016/2023 - Τύπος της συμφωνίας διαιτησίας

Άρθρο 11 - Νόμος 5016/2023 - Κύρος της συμφωνίας διαιτησίας

Άρθρο 12 - Νόμος 5016/2023 - Συμφωνία διαιτησίας και άσκηση αγωγής

Άρθρο 13 - Νόμος 5016/2023 - Συμφωνία διαιτησίας και ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 14 - Νόμος 5016/2023 - Αριθμός διαιτητών

Άρθρο 15 - Νόμος 5016/2023 - Ορισμός διαιτητών

Άρθρο 16 - Νόμος 5016/2023 - Πολυμερείς διαιτησίες

Άρθρο 17 - Νόμος 5016/2023 - Ορισμός διαιτητών από το δικαστήριο

Άρθρο 18 - Νόμος 5016/2023 - Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 19 - Νόμος 5016/2023 - Διαδικασία εξαίρεσης

Άρθρο 20 - Νόμος 5016/2023 - Παράλειψη ή αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων διαιτητή

Άρθρο 21 - Νόμος 5016/2023 - Ορισμός αντικαταστάτη διαιτητή

Άρθρο 22 - Νόμος 5016/2023 - Ευθύνη διαιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 23 - Νόμος 5016/2023 - Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του

Άρθρο 24 - Νόμος 5016/2023 - Πρόσθετοι διάδικοι και συνένωση διαιτησιών

Άρθρο 25 - Νόμος 5016/2023 - Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 26 - Νόμος 5016/2023 - Ίση μεταχείριση και δικαίωμα ακρόασης

Άρθρο 27 - Νόμος 5016/2023 - Καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων

Άρθρο 28 - Νόμος 5016/2023 - Τόπος της διαιτησίας

Άρθρο 29 - Νόμος 5016/2023 - Έναρξη της διαιτησίας

Άρθρο 30 - Νόμος 5016/2023 - Γλώσσα

Άρθρο 31 - Νόμος 5016/2023 - Δικόγραφο αγωγής και δικόγραφο απάντησης στην αγωγή

Άρθρο 32 - Νόμος 5016/2023 - Ακροαματική και γραπτή διαδικασία

Άρθρο 33 - Νόμος 5016/2023 - Ερημοδικία

Άρθρο 34 - Νόμος 5016/2023 - Διορισμός πραγματογνώμονα από το διαιτητικό δικαστήριο

Άρθρο 35 - Νόμος 5016/2023 - Επίδειξη εγγράφων και προσκομιδή αποδείξεων

Άρθρο 36 - Νόμος 5016/2023 - Δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 37 - Νόμος 5016/2023 - Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς

Άρθρο 38 - Νόμος 5016/2023 - Απόφαση από περισσότερους διαιτητές

Άρθρο 39 - Νόμος 5016/2023 - Συμβιβασμός

Άρθρο 40 - Νόμος 5016/2023 - Μορφή και περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης

Άρθρο 41 - Νόμος 5016/2023 - Περάτωση της διαιτησίας - Αμοιβή και έξοδα

Άρθρο 42 - Νόμος 5016/2023 - Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης, έκδοση συμπληρωματικής διαιτητικής απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 43 - Νόμος 5016/2023 - Αγωγή ακύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 44 - Νόμος 5016/2023 - Δεδικασμένο και εκτελεστότητα

Άρθρο 45 - Νόμος 5016/2023 - Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 46 - Νόμος 5016/2023 - Λειτουργία οργανισμών θεσμικής διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 - Νόμος 5016/2023 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 48 - Νόμος 5016/2023 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49 - Νόμος 5016/2023 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 50 - Νόμος 5016/2023 - Ανακοίνωση αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 297 του ν. 4700/2020

Άρθρο 51 - Νόμος 5016/2023 - Μεταφορά αρμοδιότητας ελέγχου από τα κλιμάκια προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Επιτρόπους του Δικαστηρίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 324 ν. 4700/2020

Άρθρο 52 - Νόμος 5016/2023 - Εκδίκαση συνταξιοδοτικών διαφορών από Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 178 ν. 4820/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021

Άρθρο 53 - Νόμος 5016/2023 - Ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4871/2021

Άρθρο 54 - Νόμος 5016/2023 - Υπαγωγή της επιλογής, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποίηση άρθρων 55Α και 55Β - Προσθήκη άρθρου 55ΛΖ στον ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 55 - Νόμος 5016/2023 - Ειδικός διανεμητικός λογαριασμός δικαστικών επιμελητών - Αντικατάσταση άρθρου 51 ν. 2318/1995

Άρθρο 56 - Νόμος 5016/2023 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών - Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 2318/1995

Άρθρο 57 - Νόμος 5016/2023 - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών - Τροποποίηση άρθρου 99 ν. 2318/1995

Άρθρο 58 - Νόμος 5016/2023 - Επιμόρφωση νομικών παραστατών

Άρθρο 59 - Νόμος 5016/2023 - Αποδοχές Προέδρου, Συμβούλων και μελών ΕΑΔΗΣΥ - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 349 ν. 4412/2016

Άρθρο 60 - Νόμος 5016/2023 - Επέκταση αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 στον Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 482...

Άρθρο 61 - Νόμος 5016/2023 - Προσδιορισμός της αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου - Συμμόρφωση προς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

Άρθρο 62 - Νόμος 5016/2023 - Σύσταση ομάδων εργασίας σε προγράμματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και αμοιβή των μελών τους - Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 5 ν. 2408/1996

Άρθρο 63 - Νόμος 5016/2023 - Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε ομάδες εργασίας για προγράμματα και ειδικότερα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 48 ν. 4938/2022

Άρθρο 64 - Νόμος 5016/2023 - Συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για προγράμματα και ειδικότερα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 112 ν. 4798/2021

Άρθρο 65 - Νόμος 5016/2023 - Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στην τακτική διαδικασία - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 237 ΚΠολΔ

Άρθρο 66 - Νόμος 5016/2023 - Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στις μικροδιαφορές - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 469 ΚΠολΔ

Άρθρο 67 - Νόμος 5016/2023 - Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στα ένδικα μέσα και στις ανακοπές - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 495 ΚΠολΔ

Άρθρο 68 - Νόμος 5016/2023 - Διορθώσεις παροραμάτων στις ρυθμίσεις του ν. 4938/2022 για την επιθεώρηση των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 97, παρ. 2 άρθρου 100, παρ. 1 άρθρου 102 και άρθρου...

Άρθρο 69 - Νόμος 5016/2023 - Διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 70 - Νόμος 5016/2023 - Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού - Αντικατάσταση περ. α’δ παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4354/2015 - Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 71 - Νόμος 5016/2023 - Πεδίο εφαρμογής π.δ. 85/2022 ως προς την απασχόληση καλλιτεχνών στο Δημόσιο

Άρθρο 72 - Νόμος 5016/2023 - Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 73 - Νόμος 5016/2023 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send