logo-print

Άρθρο 11 - Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 - Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/05/2016

Κωδικοποιημένο
Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο Β έκδοση

ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει σε τρίτη χώρα δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, τα οποία έχουν αποθηκευθεί από τη ΜΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 12, μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της οδηγίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με τη ρητή έγκριση του κράτους μέλους· και

δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR χωρίς προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους εκ του οποίου ελήφθησαν επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον:

α) οι διαβιβάσεις δεδομένων είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή σχετιζομένη με τρομοκρατικά ή σοβαρά εγκλήματα εντός ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· και

β) η προηγούμενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εγκαίρως.

Η αρμόδια για την παροχή της έγκρισης αρχή ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και η διαβίβαση καταγράφεται δεόντως και μπορεί να υποβληθεί σε εκ των υστέρων έλεγχο.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν δεδομένα PNR στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνο σύμφωνα με όρους που συνάδουν με την παρούσα οδηγία και μόνον αφού βεβαιωθούν ότι η σκοπούμενη χρήση PNR από τους παραλήπτες συνάδει με τους όρους αυτούς και τις εγγυήσεις.

4. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΜΣΕ του κράτους μέλους που έχει διαβιβάσει τα δεδομένα PNR ενημερώνεται κάθε φορά που το κράτος μέλος διαβιβάζει δεδομένα PNR σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ