logo-print

Άρθρο 12 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Υποχρέωση ενηµέρωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/03/2011

Κωδικοποιημένο
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εµβέλεια του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενηµερώνει, µε τρόπο εµφανή και κατανοητό, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, πρέπει: α) να αναρτώνται σε επαρκή αριθµό και εµφανές µέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα αναγράφεται το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η βιντεοσκόπηση (υπεύθυνος επεξεργασίας), ο σκοπός, καθώς και το άτοµο µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώµατα που ο ν. 2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείµενο των δεδοµένων (σχετικό υπόδειγµα παρατίθεται ως παράρτηµα της παρούσας Οδηγίας) και β) να είναι διαθέσιµη στο κοινό, εφόσον ζητηθεί, µε κάθε πρόσφορο τρόπο σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής (π.χ. διάθεση έντυπου υλικού) αναλυτικότερη ενηµέρωση, η οποία θα περιλαµβάνει:

− εξειδίκευση του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία,

− συνοπτική περιγραφή του συστήµατος που χρησιµοποιείται,

− προσδιορισµός των χώρων εγκατάστασης και εµβέλειας των καµερών,

− το χρονικό διάστηµα τήρησης των δεδοµένων,

− κατηγορίες/ιδιότητες προσώπων που χειρίζονται το σύστηµα (π.χ. υπάλληλοι του τµήµατος ασφαλείας), και

− τυχόν νόµιµοι αποδέκτες.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
send