logo-print

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 47/2005 - Στοιχεία επικοινωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/03/2005

Κωδικοποιημένο
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

1. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας, στα οποία είναι δυνατόν να αναφέρεται μία διάταξη άρσης του απορρήτου εξαρτώνται από το είδος της επικοινωνίας και εξειδικεύονται κατά περίπτωση ως εξής:

α. Επιστολογραφία:

αα. Πάροχος υπηρεσίας

ββ. Αποστολέας

γγ. Αποδέκτης

δδ. Περιεχόμενο

β. Τηλετυπική επικοινωνία:

αα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδρομητή ή χρήστη

ββ. Καλών και καλούμενος αριθμός και ονοματοδότης

γγ. Χρόνος και διάρκεια κλήσης

δδ. Χρέωση

εε. Περιεχόμενο τηλετυπήματος

γ. Τηλεφωνική επικοινωνία:

Επί συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, που είναι συνδρομητής ή χρήστης παρόχου υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είναι δυνατόν να ζητηθούν τα ακόλουθα συγκεκριμένα στοιχεία εισερχόμενων και απερχόμενων κλήσεων.

αα. Καλών και καλούμενος αριθμός κλήσης και στις αναπάντητες κλήσεις.

ββ. Καλών και καλούμενος συνδρομητής και πελάτης και στις αναπάντητες κλήσεις

γγ. Ώρα έναρξης και ώρα λήξης της επικοινωνίας,

δδ. Γεωγραφικός εντοπισμός καλούντος και καλούμενου (στις κινητές επικοινωνίες) είτε ομιλούν, είτε πρόκειται για SMS, είτε είναι σε θέση stand-by, είτε πραγματοποιούν αναπάντητη κλήση,

εε. Περιεχόμενο επικοινωνίας (φωνή, εικόνα κ,λπ.)

στστ. Στοιχεία ταυτότητας τερματικής συσκευής και σύνδεσης (ΙΜΕΙ, IMSI, TMSI)

ζζ. Οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που εισάγει ο χρήστης για την πραγματοποίηση της σύνδεσης ή για την ενεργοποίηση ειδικών υπηρεσιών ή λειτουργιών.

ηη. Η σηματοδότηση της ετοιμότητας για την πρόσβαση (προειδοποιητικό σήμα επικοινωνίας).

θθ. Πραγματικός προορισμός και ενδιάμεσοι αριθμοί κλήσεως, σε περίπτωση εκτροπής της κλήσης,

δ. Επικοινωνία δεδομένων:

Η επικοινωνία δεδομένων (data) πραγματοποιείται με τους ακόλουθουςτρόπους:

αα. Μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων

ββ. Μέσω ειδικών δικτύων υπολογιστών (μεταγωγής πακέτων):

- με αφιερωμένες συνδρομητικές γραμμές,

- με πρόσβαση από το Επιλεγόμενο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)

γγ. Μέσω του Διαδικτύου (Internet)

Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η παροχή όλων των ενδιαφερόντων στοιχείων, ιδίως του καλούντος και καλούμενου χρήστη, του χρόνου και διάρκειας επικοινωνίας, και των μεταβιβαζόμενων στοιχείων,

ε. Επικοινωνίες μέσω διαδικτύου (Internet)

αα. Η πρόσβαση των χρηστών στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με μισθωμένο ψηφιακό κύκλωμα (μόνιμη σύνδεση)

- Μέσω του Επιλεγόμενου Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (σύνδεση αναλογική, ISDN, DSL), καθώς καιτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

- Με σταθερή ασύρματη πρόσβαση (ΣΑΠ).

ββ. Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις διαδικτύου (ISP, Internet Service Provider), υποχρεούται να διαθέτει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των χρηστών- πελατώντου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ιστοσελίδα) καθώς και τον τρόπο πρόσβασής τους.

Κάθε πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο καταγράφεται στις εγκαταστάσεις του ISP στο επίπεδο του δικτύου (πακέτα IP). Με τη διάταξη μπορεί να επιτραπεί η εξέταση του περιεχομένου των πακέτων προκειμένου να αποκαλυφθούν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις ενέργειες του χρήστη στο διαδίκτυο, όπως:

- επισκεπτόμενες διευθύνσεις

- χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες (e-mail, συναλλαγές κ.λπ.)

- περιήγηση σε ιστοσελίδες και βάσεις πληροφοριών

- ανταλλαγή δεδομένων /αρχείων μέσω της υπηρεσίας FTP

- τηλεφωνική επικοινωνία μέσω διαδικτύου (VoIP).

στ. Ασυρματική επικοινωνία

αα. Σταθερή ασύρματη πρόσβαση (ΣΑΠ)

Τα δίκτυα ΣΑΠ μπορούν να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ήτοι τηλεφωνία, υπηρεσίες ISDN, πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων και Internet, μισθωμένα κυκλώματα, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.λπ.

Για την εξασφάλιση των στοιχείων επικοινωνίας, που αφορούν τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στους σταθμούς βάσης των δικτύων ΣΑΠ με την συγκατάθεση και συνεργασία των παροχών υπηρεσιών ΣΑΠ.

ββ. Τοπικά ασυρματικά δίκτυα

Τα τοπικά ασυρματικά δίκτυα 802.11 και Bluetooth λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz και εξυπηρετούν περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες τηλεφωνίας, δεδομένων και Internet.

Η λήψη και καταγραφή των άνω στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να επιτραπεί με την πρόσβαση στους σταθμούς βάσης WiFi των δικτύων αυτών, με τη συνεργασία των παροχών.

γγ. Συστήματα επικοινωνίας κλειστών ομάδων χρηστών

Τα εν λόγω δίκτυα είναι ιδιωτικά και η πρόσβαση για τη λήψη στοιχείων επικοινωνίας σε αυτά γίνεται αναγκαίως με την συνεργασία των ιδιοκτητώντους, οι οποίοι και υποχρεούνται προς τούτο,

ζ. Δορυφορική επικοινωνία:

αα. Συστήματα VSAT

Τα συστήματα VSAT παρέχουν στον τελικό χρήστη, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τερματικό VSAT συνδεόμενο με τον επίγειο δορυφορικό σταθμό βάσης (HUB) του συστήματος, όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Εφόσον ο σταθμός HUB βρίσκεται εντός της χώρας, μπορεί να επιτραπεί η λήψη των προσωπικών στοιχείων του χρήστη και των δεδομένων επικοινωνίας με την συνεργασία του παρόχου της υπηρεσίας VSAT.

ββ. Δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας πλοίων

Τα συστήματα αυτά παρέχουν την δυνατότητα στα πλοία, με την χρήση κατάλληλων τερματικών, να εξασφαλίζουν μέσω δορυφορικών συνδέσεων πρόσβαση στα λοιπά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, μέσω των οποίων μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία,

η. Μισθωμένα κυκλώματα:

Τα απαιτούμενα στοιχεία εξαρτώνται από το είδος του μισθωμένου κυκλώματος (αναλογικό, ψηφιακό, δορυφορικό) και την συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας για την οποία χρησιμοποιούνται (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, μετάδοση δεδομένων, σύνδεση Internet κ,λπ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

θ. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:

Τα απαιτούμενα στοιχεία εξαρτώνται από την συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και από το είδος επικοινωνίας η οποία την εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω (άρθρο 3 παρ. 2) σημειώνονται τα ακόλουθα:

αα. Αυτόματος τηλεφωνητής

Τα μεταδιδόμενα φωνητικά μηνύματα καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο που καταγράφεται η συνομιλία (περίπτ. Υ)·

ββ. Τηλεομοιοτυπήματα (FAX)

Η αποτύπωση των σχετικών στοιχείων γίνεται με τη χρήση συσκευής FAX.

γγ. Γραπτά μηνύματα (SMS/MMS)

Καταγραφή και αποθήκευση στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών γίνεται εφόσον ζητηθεί,

δδ. Υπηρεσίες πληροφοριών

Καταγραφή κάθε πρόσβασης γίνεται στα αρχεία του παρόχου.

εε. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ηλεκτρονική διεύθυνση

- Παραλήπτες των εξερχομένων μηνυμάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση)

- Αποστολείς των εισερχομένων μηνυμάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση)

- Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων,

στστ. Πρόσβαση σε ιστοσελίδες

- Καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης

- Σε περίπτωση που ο χρήστης διαθέτει εξυπηρετητή ιστοσελίδων (Web Server), μπορεί να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και τα στοιχεία των συναλλαγών που γίνονται μέσω του εξυπηρετητή.

ζζ. Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων Καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- Βάσεις δεδομένων που επισκέπτεται ο χρήστης

- Περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων.

ηη. Ηλεκτρονικές συναλλαγές (τραπεζικές e-banking), κρατικές (e-gov), εμπορικές (e-commerce). Τα στοιχεία που μπορούν να αποκαλυφθούν είναι:

- Είδος συναλλαγών

- Στοιχεία συναλλασσομένων προσώπων

- Χρόνος συναλλαγής

- Αριθμοί πιστωτικών καρτών

- Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεις/αναλή-ψεις

- Οφειλές προς τρίτους

- Περιουσιακά στοιχεία

θθ. Τηλεδιασκέψεις:

- Σε περίπτωση τηλεφωνικής τηλεδιάσκεψης ισχύει ό,τι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες (περίπτ. γ).

- Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης με μετάδοση εικόνας (video) απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

- Σε περίπτωση υπηρεσίας chat room στο διαδίκτυο, καταγραφή των στοιχείων από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου είναι δυνατή εφόσον ζητηθεί.

- Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης πολλαπλών προσώπων δύνανται να καταγραφούν οι αριθμοί κλήσης των συμμε-τεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

ιι. Πληροφορίες καταλόγου:

Σε περίπτωση που παρέχονται τηλεφωνικώς τα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητηθούν σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση παροχής μέσω διαδικτύου τα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητηθούν σύμφωνα με την περίπτωση με της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση έντυπης καταχώρησης ή σε δισκέτα αναζήτησης, τα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητηθούν στις ανωτέρω πηγές.

ιαια. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Καταγραφή των στοιχείων γίνεται από τον πάροχο υπηρεσίας.

2. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ζητούνται από τους παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή από τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου ή και από αμφοτέρους.

3. Η παράθεση των στοιχείων επικοινωνίας της παραγράφου 1 είναι ενδεικτική. Η διάταξη άρσης απορρήτου δεν αποκλείεται να αναφέρεται και σε άλλα στοιχεία κατά είδος επικοινωνίας, κάθε φορά που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιφέρει διεύρυνση του καταλόγου των στοιχείων αυτών.

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

send