logo-print

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 57/2017 - Γραμματεία Κλιμακίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/06/2017

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Η Γραμματεία Κλιμακίων Εκδίκασης υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Α.Ε.Π.Π. και έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μέριμνα για την αυθημερόν καταχώριση και πρωτοκόλληση των προδικαστικών προσφυγών και εισαγωγή για εξέταση των υποθέσεων στα Κλιμάκια σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και τον Κανονισμό Λειτουργίας,

β) μέριμνα για την καταχώριση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων και αιτήσεων παρέμβασης που ασκούνται κατά την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών,

γ) κοινοποίηση της πράξης του προεδρεύοντος του κλιμακίου που ορίζει την ημέρα και ώρα εξέτασης της προσφυγής, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών πριν την εξέταση της προσφυγής, στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της πράξης της οποίας ασκείται προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016,

δ) έλεγχος της συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1α του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, το αργότερο είκοσι (20) μέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Αν η αναθέτουσα αρχή δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της αυτή, η Γραμματεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιήσει την προσφυγή, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του ίδιου νόμου,

ε) κοινοποίηση των αποφάσεων των κλιμακίων στους ενδιαφερόμενους και μέριμνα για ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Π.Π., τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (EE L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

στ) κάθε άλλη γραμματειακή υποστήριξη προς τα Κλιμάκια,

ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ