logo-print

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 62/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/04/2014

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εφαρμογή, εγκατάσταση ή λειτουργία του συστήματος, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως: α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας για την τήρηση του αρχείου της, προς άσκηση του έργου της εποπτείας και παρακολούθησης της όλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την κατά τα ανωτέρω ανάκληση συνεχίζεται η κράτηση του υποδίκου ή καταδίκου, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει την καταβληθείσα δαπάνη.

2. Ως παραβίαση του περιοριστικού όρου του κατ΄ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η απουσία σήματος από τον καθορισμένο χώρο για χρόνο που υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, β) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή γ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, αν διαπιστωθεί απουσία σήματος, καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης, ο ανάδοχος οφείλει να τηλεφωνήσει εντός πέντε λεπτών στον επιτηρούμενο και αν δεν απαντήσει ο ίδιος, ο ανάδοχος οφείλει εντός πέντε λεπτών να ειδοποιήσει τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Ως παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η 3663 έλλειψη σήματος για ένα λεπτό, β) η κίνηση του επιτηρούμενου εκτός του καθορισμένου με το αναφερόμενο στο άρθρο 2 βούλευμα, απόφαση ή διάταξη χώρου,γ) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή δ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, o ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας της περιοχής όπου εντοπίστηκε η πλέον πρόσφατη θέση του επιτηρούμενου.

4. Αν υπάρχουν υπόνοιες του αναδόχου ότι έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης του συστήματος επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος: α) σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, καλεί στο τηλέφωνο τον επιτηρούμενο για να ελέγξει αν αυτός βρίσκεται στην κατοικία του και τον επισκέπτεται εκεί για να διαπιστώσει αν έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης της συσκευής επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο επιτηρούμενος δεν απαντά ή διαπιστώνονται οι ανωτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και β) σε περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Σημειώσεις επί του νόμου

Βλέπε και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29809/2.7.2015

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ