logo-print

Άρθρο 17 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

1. Η κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ ανά ειδικότητα πραγματοποιείται βάσει των προγραμματικών αναγκών του ΠΝ – όπως προκύπτουν από την αρμόδια Διεύθυνση οργάνωσης του ΓΕΝ - και με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού των Υπαξιωματικών του ΠΝ. Αρμόδιο όργανο κατανομής τους είναι το Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων (ΣΚΕΙΔ).

2. Του ΣΚΕΙΔ προεδρεύει ο Διοικητής της ΣΜΥΝ και μετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Σχεδιάσεως και Οργανώσεως Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ-Β1), ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου της ΔΝΕ, o Υποδιοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΜΥΝ. Εφόσον κάποιος από τους παραπάνω Αξιωματικούς είναι αρχαιότερος από το Διοικητή της ΣΜΥΝ αναπληρώνεται από άλλον Αξιωματικό της Υπηρεσίας του ή της Διευθύνσεώς του.

3. Το ΣΚΕΙΔ συγκαλεί ο Διοικητής της ΔΝΕ σε συγκεκριμένες περιόδους και για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για την κατανομή των Ειδικοτήτων σε ομάδες επιλογής.

β. Για την κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ομάδες επιλογής.

γ. Για την κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ειδικότητες.

δ. Σε περιπτώσεις αναγκαίας ανακατανομής των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ομάδες επιλογής ειδικοτήτων (π.χ. μείωση των αριθμών σπουδαστών ένεκα παραιτήσεων, λόγων υγείας κ.τ.λ.).

4. Η επιλογή της ειδικότητας που θα αποκτήσει ο Δόκιμος Υπαξιωματικός κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ετών φοίτησης, προκύπτει με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εντός εβδομάδας μετά την ορκωμοσία τους δηλώνουν τις ειδικότητες κατά τη σειρά προτίμησής τους συμπληρώνοντας σχετική αίτηση, με σκοπό να υποτυπωθούν οι ειδικότητες αυξημένης και μειωμένης ζήτησης.

β. Οι ανωτέρω ειδικότητες ταξινομούνται σε ομάδες επιλογής, κάθε μία των οποίων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ειδικότητες, και ανακοινώνονται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς. Το κριτήριο της ταξινόμησης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας της κατανομής του υψηλού επιπέδου των σπουδαστών σε όλες τις ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση των υποψηφίων, δημιουργώντας ομάδες που περιέχουν ειδικότητες αυξημένης και μειωμένης ζήτησης.

γ. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί δηλώνουν όλες τις ομάδες επιλογής κατά σειρά προτίμησης.

δ. Το ΣΚΕΙΔ εν συνεχεία αξιολογεί τις ανωτέρω δηλώσεις προτίμησης που προβλέπονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 και με βάση την απόλυτη σειρά εισαγωγής τους στη ΣΜΥΝ, συντάσσει πρακτικό ονομαστικής ταξινόμησης των Δοκίμων Υπαξιωματικών ανά ομάδα επιλογής εντός σαράντα (40) ημερών από την ορκωμοσία τους. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στην Σχολή και κοινοποιείται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς. 

ε. Η βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου (Γενικό Μέρος) αποτελεί το κριτήριο για την κατανομή των Δοκίμων Υπαξιωματικών σε ειδικότητες.

στ. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί επιλέγουν ειδικότητα, από την ομάδα επιλογής που έχουν κατανεμηθεί, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων του πρώτου εξαμήνου κατά σειρά αρχαιότητας. Η αρχαιότητα αυτή προκύπτει από την τελική βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου.

ζ. Το ΣΚΕΙΔ συντάσσει πρακτικό κατανομής σπουδαστών ανά ειδικότητα, εις τριπλούν, το οποίο κυρώνεται από το Διοικητή της ΔNΕ και φυλάσσεται στο αρχείο της ΣΜΥΝ. Αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στο ΓΕΝ.

5. Αλλαγή ομάδας επιλογής σπουδαστή μετά την κατανομή του δεν επιτρέπεται, πλην της περίπτωσης που απαιτηθεί η συμπλήρωση κενών θέσεων που θα προκύψουν από παραίτηση ή αποβολή σπουδαστών.

6. Υποψήφιος που κατατάσσεται στη Σχολή μετά την κατανομή των σπουδαστών σε ομάδες επιλογής, τοποθετείται σε ομάδα επιλογής με απόφαση του ΣΚΕΙΔ λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις και τη δήλωση επιθυμίας του.

7. Σπουδαστής που αποτυγχάνει στη πρώτη τάξη της Σχολής επαναλαμβάνει το πρώτο έτος σπουδών ακολουθώντας την επόμενη Σειρά Δοκίμων Υπαξιωματικών, διατηρώντας την ειδικότητά του. Σε περίπτωση που δεν κατανεμηθεί η ειδικότητά του σε σπουδαστές της επόμενης σειράς, τότε ακολουθεί εκ νέου τη διαδικασία επιλογής μαζί με τους νέους συμμαθητές του και τίθεται τελευταίος στη σειρά επιλογής.

8. Σπουδαστής που αποτυγχάνει στη δεύτερη τάξη της Σχολής επαναλαμβάνει το δεύτερο έτος σπουδών ακολουθώντας την επόμενη τάξη, διατηρώντας την ειδικότητα του, εκτός εάν στην ειδικότητα του δεν έχουν κατανεμηθεί σπουδαστές της επόμενης τάξης, οπότε, με απόφαση του ΣΚΕΙΔ του απονέμεται νέα ειδικότητα λαμβάνοντας υπόψη με τη σειρά που αναγράφονται: τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των ειδικοτήτων, την τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων, την επιθυμία του ιδίου.

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015

ΜΑΡΙΑ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send