logo-print

Άρθρο 34 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Διασφάλιση της ποιότητας στη ΣΜΥΝ – Αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση

1. Το διδακτικό και κάθε άλλο έργο της ΣΜΥΝ υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.

2. Για την αξιολόγηση του διδακτικού – εκπαιδευτικού έργου και τις συνθήκες παροχής του εκφέρουν γνώμη οι σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό, συμπληρώνοντας αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

3. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολογήσεως του διδακτικού – εκπαιδευτικού έργου και των συνθηκών παροχής του, είναι ιδίως:

α. Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου: η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

β. Ως προς την ποιότητα των συνθηκών παροχής του διδακτικού έργου: η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αποτελεσματικότητα στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού.

4. Τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολογήσεως επιλέγονται, τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Ε.Σ. της ΣΜΥΝ.

5. Ο Διοικητής, μετά από απόφαση του Ε.Σ., συγκροτεί με διαταγή του, τριμελή Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει το Ε.Σ. για τις απαντήσεις, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και με βάση αυτά, συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλει στο Ε.Σ.. Η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και αξιολογήσεως των απαντήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ. Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται με το προσωπικό του γραφείου αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαίδευσης.

6. Τα ερωτηματολόγια, στα οποία απαντούν γραπτώς ή σε σχετική βάση δεδομένων οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και οι καθηγητές, καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ. της Σχολής. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηματολόγια από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς εκφράζουν τις απόψεις των ερωτώμενων για την ποιότητα της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων, τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές. 

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
send