logo-print

Άρθρο 38 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες υποβολής τους καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές.

2. Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών γίνεται από τριμελή επιτροπή από Αξιωματικούς, η οποία συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητού της ΣΜΥΝ και εκτελεί στον καθοριζόμενο σ’ αυτή χρόνο, τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο, κατάλογο των στοιχείων των υποψηφίων στα δικαιολογητικά των οποίων διαπίστωσε ελλείψεις ή παρατυπίες και καλεί αυτούς να τα συμπληρώσουν και να τα επανυποβάλλουν στη Σχολή, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη.

3. Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται, η επιτροπή αφού ελέγξει τα υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει:

α. Ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά.

β. Ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν αντικανονικά και κρίθηκαν αυτοί ως οριστικά αποκλειόμενοι, με αναγραφή της αιτιολογίας αποκλεισμού.

Αντίγραφο του πρακτικού αυτού υποβάλλεται στη ΔNΕ και αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Σχολής.

4. Ενστάσεις στις αποφάσεις της επιτροπής δεν γίνονται δεκτές. Οι αποφάσεις της επιτροπής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι μπορούν με αίτησή τους να παραλάβουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) έτους, από επιτροπή που συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.

5. Μετά την ανάρτηση του πρακτικού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ΣΜΥΝ προσκαλεί με ανακοίνωσή της τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά είναι κανονικά, να προσέλθουν σε οριζόμενο τόπο και χρόνο, κατόπιν έγκρισης της ΔNΕ, για να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, αθλητική και ψυχομετρική δοκιμασία). Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Σχολής.

6. Η αρμόδια επιτροπή αξιωματικών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Σχολής, ελέγχει και τα λοιπά δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εισαγόμενοι στη Σχολή κατά την κατάταξή τους, και καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο κανονικότητας ή μη των δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλει στον Διοικητή της ΣΜΥΝ, εντός δεκαημέρου από το πέρας της κατάταξης.

7. Τα δικαιολογητικά των τελικά εισαγομένων στη ΣΜΥΝ μαζί με το πρακτικό καταλληλότητας φυλάσσονται στη Σχολή μέχρι την ονομασία τους σε Κελευστές, οπότε και υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ.

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024