logo-print

Άρθρο 42 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2017

Κωδικοποιημένο
Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καλούνται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής στο διαδίκτυο σε οριζόμενο τόπο και χρόνο να υποβληθούν στην ψυχομετρική δοκιμασία.

2. Η ψυχομετρική δοκιμασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΓΕΝ και του ΓΕΕΘΑ. «περί Ψυχομετρικής Επιλογής των υποψηφίων μαθητών των Παραγωγικών Σχολών του Π.Ν.». Εφόσον διεξάγεται στην ψυχομετρική δοκιμασία και γραπτή εξέταση, απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης, εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων που διαπιστώνει η Επιτροπή ψυχομετρικής δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και τον χαρακτηρισμό του ως αποτυχόντα. Τα ανωτέρω γνωρίζονται στους υποψηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτή δοκιμασίας.

3. Υποψήφιος ο οποίος κρίθηκε αποτυχών, ή υποψήφιος που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την ψυχομετρική δοκιμασία, δεν συνεχίζει και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις Π.Κ.Ε, για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της Δ.Ν.Ε, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Οι λόγοι πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως και με ευθύνη του υποψηφίου. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των δοκιμασιών, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα, καμία εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιείται.

4. Μετά το τέλος της ψυχομετρικής δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο καθορίζει τους υποψηφίους ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της, και υποβάλλεται στη Σχολή. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή τους από τον Διοικητή, υποβάλλονται στην ΔΝΕ. Με βάση το πρακτικό αυτό συντάσσεται πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος αναρτάται με φροντίδα της Σχολής σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο σημείο εντός των εγκαταστάσεων της. Ειδικότερα η επιτροπή συντάσσει ειδικό πρωτόκολλο για τον κάθε αποτυχόντα ξεχωριστά, αναγράφοντας τους λόγους αποτυχίας του. Τα εν λόγω πρωτόκολλα φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής για διάρκεια ενός (1) έτους και καταστρέφονται από επιτροπή, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό σχετικό πρακτικό.

5. Ενστάσεις στα αποτελέσματα της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας δεν γίνονται δεκτές.

6. Τα έντυπα της ψυχομετρικής δοκιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους υποψηφίους, καταστρέφονται από την Επιτροπή εκτός της περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 4, η οποία συντάσσει για το σκοπό αυτό και σχετικό πρωτόκολλο.

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send