logo-print

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 - Απάντηση στην προσφυγή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/08/2020

Κωδικοποιημένο
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Ο καθού υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στην προσφυγή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την επίδοση του δικογράφου. Η απάντηση του καθού υποβάλλεται στη Γραμματεία Διαιτησίας κοινοποιούμενη στον πληρεξούσιο δικηγόρο του προσφεύγοντος. Οι κοινοποιήσεις του παρόντος γίνονται με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διαβίβασης.

2. Η απάντηση του καθού περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- τα στοιχεία των περ. α και β του άρθρου 8,

- δήλωση για το αν ο καθού αποδέχεται τις επίδικες αξιώσεις,

- δήλωση για το αν ο καθού προτίθεται να ασκήσει ανταγωγή,

- δήλωση για το αν ο καθού προτίθεται να προβάλει ισχυρισμούς για την αμφισβήτηση του κύρους της διαιτητικής ρήτρας ή να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου,

- δήλωση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου με τα πλήρη στοιχεία του συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

- δήλωση ορισμού διαιτητή, εφόσον προβλέπεται από τη διαιτητική ρήτρα ότι η διαιτησία θα διεξαχθεί ενώπιον πολυμελούς διαιτητικού δικαστηρίου.

3. Η προθεσμία της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση προκειμένου για διαδίκους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή ή όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που επιβάλλουν τη χορήγηση της παράτασης χάριν προφύλαξης του δικαιώματος άμυνας του καθού. Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί με οίκοθεν πράξη του να παρατείνει την ως άνω προθεσμία ακόμη και πριν την κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις του προηγούμενου εδαφίου.

4. Αν η προθεσμία απάντησης και η τυχόν παράτασή της παρέλθουν άπρακτες, το Συμβούλιο προχωρεί στον ορισμό των μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγκρότησής του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Μετά τη συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου εκδίδεται απόφαση ερήμην του καθού. Τα άρθρα 271 επ. του ΚΠολΔ εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Σε περίπτωση παράλειψης του καθού να προβεί στις δηλώσεις του άρθρου 9, ο τελευταίος εκπίπτει του δικαιώματος προβολής των αξιώσεων και ισχυρισμών αυτών στη συνέχεια της διαιτητικής δίκης.

6. Αν ο καθού δηλώσει ότι αμφισβητεί την απαίτηση του προσφεύγοντος ή ότι προτίθεται να ασκήσει ανταγωγή ή να αμφισβητήσει το κύρος της διαιτητικής ρήτρας ή τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου, οι σχετικοί ισχυρισμοί και αξιώσεις του αναπτύσσονται με τα δικόγραφα της καθεαυτής διαιτητικής δίκης και μέσα στο διαδικαστικό χρονοδιάγραμμα που θέτει το διαιτητικό δικαστήριο κατά το άρθρο 11του παρόντος.

Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ