logo-print

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 82/2017 - Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2017

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής

β. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

γ. Τμήμα Προτύπων

δ. Τμήμα Αξιολόγησης

2. Στο ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. καταρτίζει πενταετές σχέδιο για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕ, τις προτάσεις των Υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων, συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίησή του,

β. παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέματα του Τμήματος,

γ. συντονίζει τα Υπουργεία και τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για την κατάρτιση των επιμέρους σχεδίων δράσης για την υλοποίηση της ΕΨΣ και εποπτεύει την υλοποίησή τους,

δ. διαμορφώνει, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής έργων, καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών προτάσεων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στη ΓΓΨΠ για έγκριση και εκδίδει τις σχετικές προσκλήσεις,

ε. στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων ΤΠΕ, μετά την έγκρισή τους από τη ΓΓΨΠ, συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται,

στ. σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και εισηγείται τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, τα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε ΤΠΕ και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ζ. ενημερώνεται από τα Υπουργεία για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ, όποτε αυτό ζητηθεί.

3. Στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εισηγείται σχετικά για την ενσωμάτωσή τους στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει:

αα. το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υποδομών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,

ββ. την εκπόνηση τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρμόνισής τους με τη στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την ΕΨΣ της χώρας,

γγ. το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης,

δδ. την ανάπτυξη και διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης,

εε. την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και των εξελίξεων στις ΤΠΕ και κατόπιν την προσαρμογή και ενσωμάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

στστ. την κατάρτιση σχεδίου οικονομικοτεχνικού προγράμματος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα καθώς και απολογισμού υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών,

β. παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής νέων τεχνολογιών που αφορούν στα ψηφιακά δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data), στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing)  και στις ψηφιακές πλατφόρμες (Digital Platforms).

γ. καταρτίζει τη στρατηγική και καθορίζει την πολιτική εκμετάλλευσης των υποδομών υπολογιστικού νέφους, δημοσίου κλειδιού και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του Δημοσίου,

δ. παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα,

ε. συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των ΤΠΕ με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

4. Στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. συνεργάζεται με την ΕΑΑΔΗΣΥ για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου,

β. ορίζει πρότυπα και κανόνες δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και εποπτεύει την υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομικών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης,

γ. θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας, εφαρμογών και αυθεντικοποίησης πρόσβασης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε όλα τα Μητρώα και σχετικά συστήματα,

δ. επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ και επιβλέπει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, ότι τα νέα έργα συμμορφώνονται με αυτούς,

ε. καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, επιβλέπει την εφαρμογή τους,

στ. εκπονεί μελέτες για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους φορείς του δημόσιου τομέα, φροντίζει για την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών και για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων,

ζ. παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρμόζει και προτείνει την ενσωμάτωσή τους στην ΕΨΣ και στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και προωθεί και εποπτεύει την εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα,

η. δημιουργεί πρότυπο μοντέλο κοστολόγησης έργων και δράσεων ΤΠΕ με σκοπό την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών.

5. Στο ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. προβαίνει στην ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ανάπτυξη και προχωρεί στην αναμόρφωσή τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο,

β. τηρεί στατιστικά και δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί,

γ. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα,

δ. παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της ΕΨΣ ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού,

ε. αναπτύσσει μεθοδολογία πιστοποίησης και μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

στ. παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (ν. 4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων,

ζ. πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο ΕΨΣ,

η. συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Η Διαμεσολάβηση
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ