ΠΟΛ. 1064/29.3.2018

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

29/03/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

29/03/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ 

ΑΔΑ: ΩΖ3Η46ΜΠ3Ζ-4ΟΥ

Αθήνα, 29/3/2018 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ