logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 17/2018

Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου» και κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

22/02/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

22/02/2018

Κωδικοποιημένο
Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α' 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α' 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α' 196).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α' 87).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Το ν.δ. 158/7-4-1969 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων και συστάσεως Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής» (Α' 63), όπως ισχύει.

6. Το β.δ. 543/29-7-1969 «Περί καθορισμού της έδρας, της περιοχής και των εσόδων του Λιμ. Ταμείου Χαλκιδικής (Α' 166)».

7. Την αριθμ. 233/2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την αριθμ. 230/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2018

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ