logo-print

Άρθρο 7 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Αξιολόγηση Εξαγωγών και Εισαγωγών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/02/2016

Κωδικοποιημένο
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

1. Εφόσον η εξαγωγή δεν απαγορεύεται βάσει του Άρθρου 6, κάθε Κράτος Μέρος εξαγωγής, πριν αδειοδοτήσει την εξαγωγή συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4, τα οποία βρίσκονται στη δικαιοδοσία του και σύμφωνα με το εθνικό του σύστημα ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη κατά αντικειμενικό τρόπο και χωρίς διακρίσεις, τους σχετικούς παράγοντες, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από το Κράτος εισαγωγής σύμφωνα με το Άρθρο 8(1), θα αξιολογεί το ενδεχόμενο τα συμβατικά όπλα ή τα είδη:

(α) να συμβάλουν ή να υπονομεύσουν την ειρήνη και την ασφάλεια,

(β) να χρησιμοποιηθούν για:

(i) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

(ii) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

(iii) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση ενέργειας που αποτελεί αδίκημα βάσει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων περί τρομοκρατίας, στα οποία το Κράτος εξαγωγής είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, ή

(iν) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση ενέργειας που αποτελεί αδίκημα βάσει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων περί διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, στα οποία το Κράτος εξαγωγής είναι Συμβαλλόμενο Μέρος.

2. Το Κράτος Μέρος εξαγωγής θα εξετάσει επίσης εάν υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στα σημεία (α) ή (β) της παραγράφου 1, όπως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή προγράμματα που καταρτίζονται και συμφωνούνται από κοινού από τα Κράτη εξαγωγής και εισαγωγής.

3. Εάν, μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης και την εξέταση των διαθέσιμων μέτρων αντιμετώπισης, το Κράτος Μέρος εξαγωγής κρίνει ότι υπάρχει επιτακτικός κίνδυνος οποιασδήποτε εκ των αρνητικών συνεπειών της παραγράφου 1, τότε το Κράτος Μέρος εξαγωγής δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή.

4. Κατά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, το Κράτος Μέρος εξαγωγής θα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν τα συμβατικά όπλα που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή τα είδη που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4 για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρών πράξεων έμφυλης βίας ή σοβαρών πράξεων βίας κατά γυναικών και παιδιών.

5. Κάθε Κράτος Μέρος εξαγωγής θα λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι αδειοδοτήσεις για την εξαγωγή συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4 είναι λεπτομερείς και εκδίδονται πριν την εξαγωγή.

6. Κάθε Κράτος Μέρος εξαγωγής θα διαθέτει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με κάποια συγκεκριμένη εξαγωγή, κατόπιν αιτήματος, προς το Κράτος Μέρος εισαγωγής και προς τα Κράτη Μέρη διέλευσης ή μεταφόρτωσης, με βάση την εθνική του νομοθεσία, τις πρακτικές ή τις πολιτικές του.

7. Εάν, αφότου χορηγηθεί η αδειοδότηση, το Κράτος Μέρος εξαγωγής λάβει νέες σχετικές, πληροφορίες, ενθαρρύνεται να αξιολογήσει εκ νέου την αδειοδότηση μετά από διαβουλεύσεις, εάν χρειάζεται, με το Κράτος εισαγωγής.

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
send