logo-print

Κεφάλαιο Α - Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος - Διαδικασία και απαιτήσεις για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/05/2017

Κωδικοποιημένο
Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για την εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος παροχή άδειας άσκησης της δραστηριότητας της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015 απαιτείται η τήρηση της πιο κάτω διαδικασίας, κατά περίπτωση:

Ενότητα Α.1. Παροχή άδειας σε εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα

1. Για διαχείριση απαιτήσεων

Για την παροχή άδειας σε εταιρεία, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, χωρίς να περιλαμβάνεται στο καταστατικό της η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των απαιτήσεων, υποβάλλονται τα εξής:

α) Αίτηση συμπληρωμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα εκεί προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β) Τα ερωτηματολόγια που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της παρούσας, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Β.2., συμπληρωμένα και συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος II της παρούσας υπέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

αα) Ερωτηματολόγιο Τύπου Α υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.

ββ) Ερωτηματολόγια Τύπου Β1 ή Β2 υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Η υποχρέωση υποβολής των εν λόγω ερωτηματολογίων ισχύει παράλληλα και δεν επηρεάζεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση που υπέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα ως άνω νομικά πρόσωπα.

γγ) Ερωτηματολόγιο Τύπου Γ υποβάλλεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και, όταν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, από το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας.

γ) Ισχύον καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις αυτού.

δ) Επιχειρηματικό πλάνο βασικών λειτουργιών και αρχικών στόχων της εταιρείας.

ε) Περιγραφή της δομής του ομίλου, στον οποίο η εταιρεία τυχόν ανήκει.

στ) Περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης της εταιρείας.

ζ) Καταγεγραμμένη πολιτική για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

η) Καταγεγραμμένη πολιτική για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα διαθέτουν κατάλληλο πιστοποιητικό ISO/IEC.

θ) Εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και μέθοδοι που θα διασφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων, σύμφωνα και με την περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Η εν λόγω έκθεση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση που η εταιρεία ασκεί τη διαχείριση για λογαριασμό εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις.

ι) Τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρ. 3 της Ενότητας Β.5., όταν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.

ια) Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου ίσου προς το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4354/2015, το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα σε μετρητά.

2. Για αναχρηματοδότηση απαιτήσεων

Εφόσον εταιρεία, προτίθεται, πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4354/2015 να προβαίνει σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων στις περ. α), γ) και ε) έως ι) της ανωτέρω παρ. 1, και επιπροσθέτως υποβάλλονται τα εξής:

α) Τα ερωτηματολόγια του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 «Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα - Εποπτική αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων» (ΦΕΚ Β’ 1767), υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Β.2., ως εξής:

αα) Ερωτηματολόγιο Τύπου Α υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα των περ. β), γ) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καθώς και από τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών της εταιρείας και το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας.

ββ) Ερωτηματολόγιο Τύπου Β υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Η υποχρέωση υποβολής του εν λόγω ερωτηματολογίου ισχύει παράλληλα και δεν επηρεάζεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση που υπέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα ως άνω νομικά πρόσωπα.

γγ) Ερωτηματολόγιο Τύπου Γ υποβάλλεται από τα πρόσωπα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/ 2015 καθώς και από τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών της εταιρείας και το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας.

β) Υπεύθυνη δήλωση των προσώπων των περ. β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 ότι δεν υφίστανται σχέσεις αναφερόμενες στην περ. ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

γ) Επιχειρηματικό σχέδιο που θα παρουσιάζει αναλυτικά τα είδη των σκοπούμενων δράσεων, την στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τους τομείς της οικονομίας και τη γεωγραφική περιοχή όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, τους διαθέσιμους πόρους, περιλαμβάνοντας εκτίμηση για το είδος και τον όγκο των δραστηριοτήτων και την εξέλιξη των βασικών οικονομιών μεγεθών της εταιρείας με χρονικό ορίζοντα δύο (2) τουλάχιστον ετών.

δ) Εσωτερικές διαδικασίες και περιγραφή του λογιστικού συστήματος και των ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών.

ε) Εσωτερικές διαδικασίες και περιγραφή του συστή- ματος πληροφόρησης διοίκησης.

στ) Καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανά- θεση δραστηριοτήτων σε τρίτους.

ζ) Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου ίσου προς το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4354/2015, το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα σε μετρητά.

Ενότητα Α.2. Δραστηριοποίηση εταιρειών με έδρα εκτός Ελλάδος, μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα

1. Εφόσον εταιρεία της Ενότητας Α.1. έχει την έδρα της σε άλλο κράτος- μέλος του Ε.Ο.Χ., η οποία, όμως, δικαιούται να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοδοτικού ιδρύματος υποκείμενου στην εποπτεία αρχής κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ., με βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ και τα άρθρα 34 και 41 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) («κοινοτικό διαβατήριο»), πέραν της προβλεπόμενης από τον προαναφερόμενο νόμο γνωστοποίησης, ενημερώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από το ν. 4354/2015 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ, όπως αιτιολογείται και στα σημεία 14 και 19 έως 21 του προοιμίου αυτής, και των αντίστοιχων άρθρων 34, 39 και 41 του ν. 4261/2014.

2. Εφόσον εταιρεία της υποπερ. ββ) της περ. α) του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παρ. 1, υπόκειται στις απαιτήσεις της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, της Ενότητας Α.1. για παροχή άδειας. Αν η εταιρεία τελεί υπό καθεστώς εποπτείας με βάση την εθνική νομοθεσία του κράτους καταγωγής, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται συνοδευόμενα από τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την αιτούμενη επέκταση δραστηριοτήτων.

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ