logo-print

Άρθρο - Απόφαση 221/2/17.3.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/03/2017

Κωδικοποιημένο
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δεδομένου του σκοπού της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, λαμβανομένης υπόψη και της ως άνω διάταξης του ν. 4261/2014 (άρθρο 145, παράγραφος 1, στοιχείο θ'), τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα εφαρμόζουν την απόφαση ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β' 2376), (στο εξής «Κώδικας»). Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, εισάγονται ως προς τα ανωτέρω ιδρύματα οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

Α. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

1. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο «Κεφάλαιο Πρώτο - Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, πολιτικές και διαδικασίες»

α) Στην ενότητα «Α2. Εξαιρέσεις», στην παράγραφο α) ορίζεται ως ημερομηνία πριν από την οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί η 1.1.2017.

β) Στην ενότητα «Γ. Γενικές Αρχές» για τους σκοπούς της παρούσας:

Στην παράγραφο 1 το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου ισχύει ως εξής:

«Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης, και ιδίως την απόφαση ΕΠΑΘ 77/30.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1492), λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα και η επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε οφειλέτη μέχρι το πέρας του νέου προγράμματος αποπληρωμής».

γ) Στην ενότητα «Δ. Στρατηγική, πολιτικές, διαδικασίες και οργανωτικές δομές ιδρυμάτων»:

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου (δ) που προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων ισχύουν ως εξής:

«Η εξέταση των ενστάσεων διενεργείται από Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από Πρόεδρο, ανεξάρτητο του ειδικού εκκαθαριστή, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα πιστοδοτήσεων και διαχείρισης χρηματοδοτικών εμπλοκών, εταιρικής ή λιανικής τραπεζικής και από δύο στελέχη της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 5 του άρθρου 1 της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 (ΦΕΚ Β' 717/17.3.2016) της ειδικής εκκαθάρισης». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου (δ).

2. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο «Κεφάλαιο Δεύτερο - Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) απαιτήσεων έναντι φυσικών προσώπων και επαγγελματιών»

Στο Στάδιο 4 «Πρόταση κατάλληλης λύσης»: Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας η παράγραφος (β) ισχύει ως εξής:

«Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύσης, ο ειδικός εκκαθαριστής λαμβάνει υπόψη το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση, ήτοι την απόφαση ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 «Όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση» (ΦΕΚ Β' 1492/19.6.2013) και την απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Β' 717/17.3.2016).»

3. Τροποποιήσεις στο «Κεφάλαιο Έβδομο - Επίδειξη συμμόρφωσης, μεταβατικές και τελικές διατάξεις»

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 ισχύει ως ακολούθως:

«Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1492), την πολιτική και καταγεγραμμένες διαδικασίες που θέσπισε και υιοθετεί σε συμμόρφωση προς την ενότητα Β «Χειρισμός δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες» του Δεύτερου Κεφαλαίου.»

Β. Τελικές διατάξεις

1. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ο ειδικός εκκαθαριστής οφείλει να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δράσης για τη σταδιακή εφαρμογή του Κώδικα στα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στο οποίο περιλαμβάνονται το πρόγραμμα εφαρμογής και τα μέτρα που θα λάβει προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τμήματα χαρτοφυλακίου και ενέργειες διαχείρισης, καθώς και η πολιτική και οι καταγεγραμμένες διαδικασίες που θέσπισε και υιοθετεί για τη συμμόρφωσή με τις διατάξεις του Κώδικα.

2. Το Παράρτημα II- «Ενδεικτικοί τύποι λύσεων» της απόφασης ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» δεν ισχύει για τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

send