logo-print

Άρθρο 4 - Απόφαση ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541 Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - Ειδικότητα Εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/12/2016

Κωδικοποιημένο
Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

1. Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ πρέπει να έχει:

• πτητική πείρα τουλάχιστον ογδόντα (80) ωρών πτήσης ως χειριστής ΣμηΕΑ της ανάλογης κατηγορίας.

2. Διαδικασία απόκτησης ειδικότητας εκπαιδευτή.

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ παρακολουθεί πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών χειριστών ΣμηΕΑ που εκπονεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ και υποβάλει προς έγκριση στην ΥΠΑ/ Δ2. Το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει α) αρχές διδασκαλίας χειρισμού ΣμηΕΑ όπως τεχνικές μάθησης, αρχές σχεδιασμού διδασκαλίας ΣμηΕΑ, αρχές κοινωνικής ψυχολογίας, χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, αξιολόγηση λαθών μαθητευομένων, αρμοδιότητες - ευθύνες εκπαιδευτών β) διαχείριση ρίσκου, ομαδική εργασία, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διοίκηση ανθρώπινων πόρων και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων.

• θεωρητική εκπαίδευση 20 ώρες

• πρακτική εκπαίδευση 10 ώρες πτήσης

• πρακτική εν πτήσει εξέταση με εξουσιοδοτημένο εξεταστή χειριστών ΣμηΕΑ (που έχει ανανεώσει τουλάχιστο μια φορά την άδεια εξεταστή).

3. Η ειδικότητα εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον η άδεια χειριστή ΣμηΕΑ είναι σε ισχύ και ο εκπαιδευτής δεν εμπλακεί σε ατύχημα με ΣμηΕΑ. Η ΥΠΑ τηρεί μητρώο εκπαιδευτών χειριστών ΣμηΕΑ που είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

4. Δικαιώματα εκπαιδευτή πτήσεων ΣμηΕΑ

Ο εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ έχει το δικαίωμα να παρέχει το σύνολο της πτητικής εκπαίδευσης χειριστών στην κατηγορία ΣμηΕΑ που είναι αξιολογημένος σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο.

5. Υποχρεώσεις εκπαιδευτών

Ο εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ έχει την υποχρέωση:

• να παρέχει ενημέρωση στον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση για τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν

• να παρέχει ενημέρωση μετά την πτήση κάνοντας ανάλυση των λαθών που έγιναν

• να ενημερώνει την ατομική καρτέλα του εκπαιδευόμενου

• να ενημερώνει τον διευθυντή του εκπαιδευτικού κέντρου.

6. Προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ

Η ανανέωση της ειδικότητας εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ λαμβάνει χώρα κατόπιν αίτησης ενδιαφερομένου προς την ΥΠΑ/Δ2 και προϋποθέτει τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες παροχής πρακτικής εκπαίδευσης σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο ΣμηΕΑ από την τελευταία ανανέωση.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ