logo-print

Άρθρο 6 - Απόφαση ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541 Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/12/2016

Κωδικοποιημένο
Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Γενικά

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ είναι εκπαιδευτικός φορέας που έχει σαν αποστολή να παρέχει την εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ:

• παρέχει εκπαίδευση μόνο στους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό

• παρέχει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

• λειτουργεί με εγκεκριμένο από την ΥΠΑ/Δ2 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

• παρέχει εκπαίδευση μόνο στις κατηγορίες ΣμηΕΑ που έχει λάβει την άδεια

• έχει την ευθύνη της συμπλήρωσης κάθε είδους εγγράφου που αφορούν τον εκπαιδευόμενο και απευθύνεται στην ΥΠΑ. Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ μπορούν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και εκμεταλλευόμενοι ΣμηΕΑ.

2. Άδεια Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην ΥΠΑ/Δ2, συνοδευόμενη με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το οργανόγραμμα, που είναι αρμόδια να διαχειρισθεί το αίτημα του και να εκδώσει την άδεια λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου. Η ΥΠΑ/Δ2 διατηρεί αρχεία με τα αδειοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ.

3. Έκδοση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

Η αρχική άδεια λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ εκδίδεται για ένα (1) έτος, κατόπιν επιθεώρησης του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ (εγκαταστάσεις και ΣμηΕΑ) από κλιμάκιο της Δ2.

4. Ανανέωση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

Η άδεια λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου ανανεώνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά από επανέλεγχο από την ΥΠΑ/Δ2 και έχει διάρκεια τριών (3) ετών.

5. Αναστολή άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

Η ΥΠΑ/Δ2 έχει την δυνατότητα να προβεί σε έκτακτους ελέγχους ώστε να διαπιστώσει την καλή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου (εγκαταστάσεις και ΣμηΕΑ). Η ΥΠΑ δύναται να αναστείλει ή και να άρει την άδεια λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της.

6. Προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

Προϊστάμενος του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι ο διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ ο οποίος έχει την συνολική ευθύνη έναντι της ΥΠΑ και του νόμου.

7. Διευθυντής Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ

Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου:

• πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον λυκείου ή αντίστοιχης σχολής

Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα τα καθήκοντά του:

• εκπαιδευτή θεωρητικής εκπαίδευσης, εφόσον έχει τα απαραίτητα προσόντα.

• εκπαιδευτή πτήσεων, εφόσον έχει τα απαραίτητα προσόντα.

• μηχανικού εφόσον έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι υπεύθυνος για την:

• αρτιότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης

• ασφάλεια των εκπαιδευτικών πτήσεων

• πτητική κατάσταση των ΣμηΕΑ του Εκπαιδευτικού Κέντρου

• διαχείριση και φύλαξη των αρχείων.

8. Εκπαιδευτές Εκπαιδευτικού Κέντρου

• Το Εκπαιδευτικό Κέντρο τοποθετεί υπεύθυνους εκπαίδευσης που θα αναφέρονται στον διευθυντή του Εκπαιδευτικού Κέντρου

• Το Εκπαιδευτικό Κέντρο επιλέγει τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο κάθε αντικείμενο των θεωρητικών μαθημάτων.

9. Υπεύθυνος μηχανικός

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο έχει υποχρέωση να τοποθετήσει υπεύθυνο μηχανικό που θα αναφέρεται στον διευθυντή. Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου μηχανικού ή ανάλογου πτυχίου και να έχει περατώσει επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης στο/α ΣμηΕΑ του Εκπαιδευτικού Κέντρου (υποβάλλεται προς έγκριση στην ΥΠΑ/Δ2 κατά την αδειοδότηση του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ).

Αρμοδιότητες - καθήκοντα υπεύθυνου μηχανικού:

• η καλή κατάσταση των ΣμηΕΑ του Εκπαιδευτικού Κέντρου και η πτητική ικανότητα αυτών

• ο έλεγχος και η συντήρηση των ΣμηΕΑ σύμφωνα με το εγχειρίδιο κατασκευής τους

• υπογραφή των ελέγχων που καταγράφονται στο βιβλίο συντηρήσεων του εκάστοτε ΣμηΕΑ.

10. Εγκαταστάσεις Εκπαιδευτικού Κέντρου

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο πρέπει να διαθέτει:

• γραμματεία και οργανωμένη γραμματειακή υποστήριξη

• κατάλληλους, επαρκείς και ασφαλείς χώρους για θεωρητικά μαθήματα.

Οι χώροι του Εκπαιδευτικού Κέντρου μπορεί να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή νομίμως παραχωρημένοι.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και οι αίθουσες διδασκαλίες να έχουν σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

11. Πτητικά μέσα

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο πρέπει να διαθέτει για την πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον ένα (1) ΣμηΕΑ, που έχει κατηγοριοποιηθεί και έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, βάσει του Κανονισμού - γενικού πλαισίου πτήσεων ΣμηΕΑ. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση με ΣμηΕΑ που δεν περιλαμβάνονται στην άδειά του.

12. Ασφάλιση

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο πρέπει να ασφαλίσει το/τα ΣμηΕΑ που έχει εντάξει στην άδεια του για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 ευρώ και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000 ευρώ.

13. Θεωρητική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια το λιγότερο πενήντα (50) ώρες.

Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω αντικείμενα:

• Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας - Νομοθεσία ΣμηΕΑ 5 ώρες

• Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας 5 ώρες

• Βασική αεροπορική μετεωρολογία 5 ώρες

• Αεροναυτιλία 8 ώρες

• Ανθρώπινες δυνατότητες 8 ώρες

• Αεροδυναμική πτήσης 6 ώρες

• Επικοινωνίες 6 ώρες

• Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ 7 ώρες.

Μετά το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης, το Εκπαιδευτικό Κέντρο εκδίδει σχετική ατομική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας δίδει στον εκπαιδευόμενο, υποβάλει δε στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση συνολικής κατάστασης μαθητών που έχουν περατώσει την θεωρητική τους εκπαίδευση και προτίθενται να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ.

Η βεβαίωση ισχύει για δύο έτη μέσα στα οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει δώσει εξετάσεις και να έχει περάσει όλα τα μαθήματα.

14. Θεωρητικές εξετάσεις

Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΣμηΕΑ διενεργούνται από την ΣΠΟΑ η οποία καθορίζει τις εξεταστικές περιόδους. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αποχής, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου υποβάλλοντας εκ νέου σχετική αίτηση στην ΣΠΟΑ.

15. Θεωρητικό και πτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το κάθε εκπαιδευτικό κέντρο πρέπει να εκπονήσει πρόγραμμα πτητικής εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία ΣμηΕΑ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί. Η διάρκεια και το περιεχόμενο της πτητικής εκπαίδευσης, ανάλογα την κατηγορία που έχει αδειοδοτηθεί, περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 3, παρ. 4 του παρόντος Κανονισμού. Το θεωρητικό και πτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης όπως και κάθε εκπαιδευτική σειρά του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ υποβάλλονται προς έγκριση στην ΥΠΑ/Δ2.

16. Φάκελος εκπαιδευόμενου

Το εκπαιδευτικό κέντρο με την εγγραφή νέου μαθητή έχει την υποχρέωση να ανοίξει φάκελο εκπαιδευόμενου. Ο εν λόγω φάκελος πρέπει σταδιακά να συμπληρώνεται και στο τέλος της εκπαίδευσης του να περιέχει:

• την αίτηση εγγραφής του εκπαιδευόμενου συμπληρωμένη

• αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας και βεβαίωσης αγγλικής γλώσσας (όταν απαιτείται)

• φύλο προόδου εκπαιδευόμενου

• κατηγορία ΣμηΕΑ στην οποία εκπαιδεύτηκε ο μαθητής

• ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης

• αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων

• κάθε άλλο έγγραφο της προόδου του εκπαιδευόμενου που κρίνεται από τον διευθυντή του εκπαιδευτικού κέντρου ότι πρέπει να κρατηθεί.

Ο φάκελος εκπαίδευσης πρέπει να διατηρηθεί στα αρχεία του εκπαιδευτικού κέντρου για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία του τελευταίου εγγράφου.

17. Μετεγγραφές εκπαιδευομένων

Δεν επιτρέπεται να γίνει μετεγγραφή εκπαιδευομένου στο μέσον της θεωρητικής εκπαίδευσης. Η μετεγγραφή εκπαιδευόμενου από ένα εκπαιδευτικό κέντρο σε ένα άλλο επιτρέπεται να γίνει κατά την διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης όταν το εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο έχει αρχικά εγγραφεί, παύσει να λειτουργεί ή ανασταλεί ή ανακληθεί η άδεια του από την ΥΠΑ/Δ2.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

send