logo-print

Υπουργική Απόφαση 11026/19.2.2020

 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

19/02/2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

20/02/2020

Κωδικοποιημένο
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ανώνυμες Εταιρίες

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

β. Του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227).

γ. Του άρθρου 5 του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α΄ 104).

δ. Του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Α΄ 91).

ε. Των άρθρων 50 και 249 επ. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική μορφή - ... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).

στ. Του ν.  3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297), όπως ισχύει.

ζ. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

η. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

θ. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ια. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιγ. Της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

ιδ. Της αριθμ. 46/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).

2. Την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου πρώτου της απόφασης 31637/2017 (Β΄ 928) «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» και των Παραρτημάτων που το συνοδεύουν, λόγω κατάργησης του ν. 2190/1920 και της αντικατάστασης του με το ν. 4548/2018, και την ανάγκη επικαιροποίησης των άρθρων δεύτερου (όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την αριθμ. 107766/2018 (Β΄ 4925) απόφαση), τρίτου, τέταρτου και πέμπτου της απόφασης 31637/2017 (Β΄ 928).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 31637/20-03-2017 (Β΄ 928), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 107766/12-10-2018 (Β΄ 4925) υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), των Ομορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ), το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών. Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που ακολουθούν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωση τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020

Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
send