Νομοθεσία

Φίλτρα

Νομοθετικό Διάταγμα 3789/1957

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας

Νομοθετικό Διάταγμα 3757/1957

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3562/56

Νόμος 3252/1955

Περί Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και Οργανώσεως των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και τροποποιήσεως τινων νόμων

Νόμος 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

Νόμος 3198/1955

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων

Νόμος 1989/1952

Περί κυρώσεως της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (NATO)

Νόμος 1608/1950

Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Όπως κυρώθηκε με το N.Δ. 53 της 19/20 Σεπτεμβρίου 1974

Αναγκαστικός Νόμος 690/1945

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Α.Ν. 28/1944 περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων

Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών

Όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 «Περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών»

Αναγκαστικός Νόμος 2134/1939

Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 85 - 87 του Νόμου 5325 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν»

Αναγκαστικός Νόμος 547/1937

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων εργατικών τινων νόμων

Νόμος 5960/1933

Περί επιταγής

Νόμος 5325/1932

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

Νόμος 4558/1930

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 2112 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων"

Νόμος 3741/1929

Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους

Νομοθετικό Διάταγμα 17.7/13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών

Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Ιουλίου 1920

Περί επεκτάσεως του νόμου 2112 «περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών»

Νόμος 2190/1920

"Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Βασιλικό Διάταγμα 174/1963

Νόμος 2112/1920

Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

Νόμος 146/1914

Περί αθεμίτου ανταγωνισμού

Νόμος ΓπΝ’/1911 (υπ' αριθμ. 3950)

Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης

Βασιλικό Διάταγμα της 2/14.5.1835

Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

Εμπορικός Νόμος

Το Βασιλικό Διάταγμα 19.4/1.5.1835, όπως επαναδημοσιεύτηκε μετά τις τροποποιήσεις του στο ΦΕΚ 206/17.6.1910

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.