Νομοθεσία

Φίλτρα

Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. 535813/1979

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών

Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986.

Νόμος 927/1979

Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως

Νόμος 851/1978

Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας

Νόμος 644/1977

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 98 του Ν. 5325/ 1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» και του άρθρου 62 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»

Νόμος 566/1977

Περί Καταστάσεως Πολιορκίας

Νόμος 435/1976

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

Νόμος 392/1976

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων

Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. 503007/1976

Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών

Σύνταγμα της Ελλάδος

Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Νομοθετικό Διάταγμα 1325/1972

Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»

Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971

Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 503/1985

Αναγκαστικός Νόμος 389/1968

Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων

Αναγκαστικός Νόμος 148/1967

Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς

Νομοθετικό Διάταγμα 4577/1966

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων

Νομοθετικό Διάταγμα 4237/1962

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", και άλλων τινών διατάξεων

Νομοθετικό Διάταγμα 4181/1961

Περί τροποποιήσεως του Ν. 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού και έτερων τινών διατάξεων"

Νομοθετικό Διάταγμα 3789/1957

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας

Νομοθετικό Διάταγμα 3757/1957

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3562/56

Νόμος 3252/1955

Περί Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και Οργανώσεως των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και τροποποιήσεως τινων νόμων

Νόμος 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

Νόμος 3198/1955

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send