Νομοθεσία

Φίλτρα

Νόμος 644/1977

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 98 του Ν. 5325/ 1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» και του άρθρου 62 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»

Νόμος 566/1977

Περί Καταστάσεως Πολιορκίας

Νόμος 435/1976

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

Νόμος 392/1976

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων

Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. 503007/1976

Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών

Σύνταγμα της Ελλάδος

Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Νομοθετικό Διάταγμα 1325/1972

Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»

Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971

Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 503/1985

Αναγκαστικός Νόμος 389/1968

Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων

Αναγκαστικός Νόμος 148/1967

Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς

Νομοθετικό Διάταγμα 4577/1966

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων

Νομοθετικό Διάταγμα 4237/1962

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", και άλλων τινών διατάξεων

Νομοθετικό Διάταγμα 4181/1961

Περί τροποποιήσεως του Ν. 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού και έτερων τινών διατάξεων"

Νομοθετικό Διάταγμα 3789/1957

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας

Νομοθετικό Διάταγμα 3757/1957

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3562/56

Νόμος 3252/1955

Περί Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και Οργανώσεως των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και τροποποιήσεως τινων νόμων

Νόμος 3190/1955

Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

Νόμος 3198/1955

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων

Νόμος 1989/1952

Περί κυρώσεως της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (NATO)

Ποινικός Κώδικας

Όπως κυρώθηκε στη δημοτική με το Προεδρικό Διάταγμα 283/1985

Νόμος 1608/1950

Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Όπως κυρώθηκε με το N.Δ. 53 της 19/20 Σεπτεμβρίου 1974

Αναγκαστικός Νόμος 690/1945

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Α.Ν. 28/1944 περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.