logo-print

Νομοθεσία

Φίλτρα

Νόμος 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2.4.2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

Υπουργική Απόφαση 130181/6353/27.3.2018

Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής...

Νόμος 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1063/30.3.2018

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών

ΠΟΛ. 1064/29.3.2018

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ3(α)/14709/21.3.2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2017/1572 της επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές...

ΠΟΛ. 1062/28.3.2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 841/38/26939/ Σ. 5184/23.3.2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Προεδρικό Διάταγμα 27/2018

Προκαταβολή εξόδων υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την...

Προεδρικό Διάταγμα 29/2018

Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου

Προεδρικό Διάταγμα 28/2018

Σύσταση Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη

Νόμος 4529/2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης...

ΠΟΛ. 1059/23.3.2018

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Υπουργική Απόφαση Φ.3460/ΑΣ 16012/16.3.2018

Απόφαση 2385 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία

Κανονισμός 303/2018 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του Εκκλησιαστικού Προσκυνήματος «Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης», της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων

Κανονισμός 304/2018 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του εν τη Ιερά Μητροπόλει Κυθήρων Ιερού Προσκυνήματος «Η Αγία Μόνη», της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/21.3.2018

Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών

Εγκύκλιος Φ.30222/57780/Δ15.960/20.3.2018

Εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

Απόφαση ΕΕΤΤ 843/2/1.3.2018

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/16.3.2018

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ– ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα

Νόμος 4526/2018

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη...

Νόμος 4528/2018

Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1050/15.3.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που...

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.