logo-print

Νομοθεσία

Φίλτρα

Νόμος 4526/2018

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη...

Νόμος 4528/2018

Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 23/2018

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αχαρνών

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/7.3.2018

Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των...

Νόμος 4524/2018

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του...

Νόμος 4525/2018

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Total Ε&Ρ Greece Β.V.», «Edison International S.p.A.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 53/27.2.2018

Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους

Υπουργική Απόφαση Φ.3460/ΑΣ 13775/5.3.2018

Απόφαση 2383 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία

ΠΟΛ. 1044/6.3.2018

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3

ΠΟΛ. 1045/7.3.2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή...

Υπουργική Απόφαση 37818/Ζ1/5.3.2018

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 3/7.3.2018

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων της απαλλοτρίωσης ακινήτων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/8.3.2018

Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

ΠΟΛ. 1049/8.3.2018

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016...

Νόμος 4523/2018

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις

Νόμος 4522/2018

Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης...

Υπουργική Απόφαση 3218/7.3.2018

Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας

Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ΄/12061/293 /1.3.2018

Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Εγκύκλιος ΔΤΔ Γ 1035997 ΕΞ 2018

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί κατά την Εισαγωγή - Όπλα αεροσφαίρισης (airsoft) και χρωματοσφαίρισης (paintball)

ΠΟΛ. 1037/5.3.2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε...

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2018

Για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της...

Νόμος 4521/2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1036/28.2.2018

Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού

Υπουργική απόφαση ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

Σελίδες

send