Βοηθητικά Κείμενα

Φίλτρα

Ποιο είναι το πλαίσιο για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος;

Ποιοι έχουν δικαίωμα αγοράς από Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (Duty Free)

Πολιτική επικοινωνία και προστασία προσωπικών δεδομένων

Πόσα χρήματα επιτρέπεται να έχετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό;

Πότε έχουν εκπτώσεις οι χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης;

Προξενική προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό

Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (σύμβαση του Aarhus)

Προσβολή πατρότητας

Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη νέα διαδικασία notice and takedown

Προσημείωση υποθήκης

Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό

Προστασία καταναλωτή σε συμβάσεις για πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ)

Προστασία κύριας κατοικίας

Προσωπικά δεδομένα

Πρότυπα καταστατικά για εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ)

Πτώχευση

Πτώχευση άρθρου 99

Πώληση

Πώς αμείβονται οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς;

Πώς γίνεται η επίδοση δικογράφων αστικών υποθέσεων στο εξωτερικό

Πώς γίνεται η υποβολή μισθωτηρίων online

Πώς ορίζεται ο συνεργάσιμος δανειολήπτης και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Πώς προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα κατά τις μεταβιβάσεις κυριότητας των επιχειρήσεων;

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες

Σελίδες