5 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αιτήσεις έως 14 Αυγούστου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

08/08/2018 - 19:27

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

09/08/2018 - 14:44

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη πέντε(5) ασκουμένων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Β.Ε.Θ.

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης θα αρχίσει στις 01.09.2018 και θα λήξει στις 28.02.2019, με δικαίωμα παράταση για έξι μήνες. 

Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησής τους ορίζεται σε οκτώ ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΕΒΕΘ από την 1η έως την 14η Αυγούστου 2018.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο ebeth.gr

send