logo-print

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις αφορολόγητες γονικές παροχές - Εγκύκλιος

Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών - Όλες οι αλλαγές

22/10/2021

22/10/2021

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι φορολογικές διατάξεις του  του ν. 4839/2021 εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων, που ορίζονται στην εγκύκλιο, ρυθμίζονται αναλυτικά τα ζητήματα της φορολόγησης των γονικών περιοχών.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266), προστίθενται νέα εδάφια (τρίτο και τέταρτο) και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας ως εξής:

Η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία 4 διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές της παραγράφου αυτής δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Πέραν των γονικών παροχών, η εγκύκλιος περιλαμβάνει τις διατάξεις για:

α) την τροποποίηση των διατάξεων για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021,

β) την τροποποίηση των διατάξεων για τη φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού,

γ) τη μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας που φορολογείται.

δ) την αναστολή από 1ης Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022 της επιβολής του τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση.

ε) τη μείωση από 1ης.1.2022 του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε 10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20% καθώς και του τέλους συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%. Αμφότερα τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζονται σε μηδέν τοις εκατό (0%), για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δέκα πέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, μετά και την δημιουργία ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

στ) την καθιέρωση ακατάσχετου, ασυμψήφιστου και αφορολόγητου της αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.

ζ) τη υποχρέωση επιστροφής και συμψηφισμού ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση ζημιών από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων χορήγησης.

η) την καθιέρωση αφορολόγητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων προς τους πληγέντες από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης. 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ποινικός Κώδικας Ι
send