logo-print

Ακύρωση πλειστηριασμού ακινήτου: Το διάστημα του Αυγούστου δεν υπολογίζεται στο 7μηνο από την περάτωση της κατάσχεσης έως τη διενέργεια του πλειστηριασμού

ΜΠρΑθ 93/2021: Δεν υπολογίζεται το διάστημα του Αυγούστου κατά τον υπολογισμό του επταμήνου από την περάτωση της κατάσχεσης έως τη διενέργεια του πλειστηριασμού

19/03/2021

23/03/2021

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 954 (παρ. 2 στοιχ. ε') του ΚΠολΔ, η διενέργεια πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά μετά την πάροδο επτά μηνών από την περάτωση της κατάσχεσης.

Για τον υπολογισμού του χρονικού αυτού διαστήματος των επτά μηνών, εντός των οποίων δεν δύναται να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός, το δικαστήριο έκρινε πως δεν συνυπολογίζεται η χρονική περίοδος του Αυγούστου, ήτοι από 1η έως 31η Αυγούστου, εφαρμόζοντας αναλογικά τη διάταξη του άρθρου 147 παρ. 2 του ΚΠολΔ.

Με τον τρόπο αυτό, το δικαστήριο ακύρωσε, κάνοντας δεκτό το σχετικό λόγο ανακοπής, την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας προσδιορίστηκε λανθασμένα η ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, συνυπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος του Αυγούστου.

Απόσπασμα απόφασης

Με τον δεύτερο (πρόσθετο) λόγο της ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης δεδομένου ότι δυνάμει αυτής επισπεύδεται αναγκαστικός πλειστηριασμός, η διενέργεια του οποίου θα γίνει ηλεκτρονικά, την 3-3-2021, ήτοι επτά μήνες και έντεκα ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης που έλαβε χώρα την 20-7-2020, συμπεριλαμβανομένου, όμως, για τον υπολογισμό του επτάμηνου και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α (& 998 παρ. 2) ΚΠολΔ.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, ο λόγος αυτός της ανακοπής τυγχάνει νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 940Α, 998 παρ. 2, 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν. Από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα αποδείχθηκε ότι δυνάμει των από … επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων των υπ' αριθμ. ... διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθμ. ... έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ... εκτίθενται σε δημόσιο, αναγκαστικό πλειστηριασμό, στις 3-3-2021, από την καθ' ης, οι αναφερόμενες σε αυτήν οριζόντιες ιδιοκτησίες των ανακοπτόντων.

Με την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ορίσθηκε πλειστηριασμός επτά μήνες και έντεκα ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης που έλαβε χώρα την ημερομηνία της σύνταξης της (20-7-2020), συμπεριλαμβανομένου, όμως, για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επτάμηνου που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ για τον ορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου, καίτοι η επτάμηνη αυτή προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου (κατά ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ - σύμφωνα με την οποία, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες που καθορίζονται περιοριστικά, στη διάταξη αυτή - και σε άλλη περίπτωση, καίτοι δεν προβλέπεται σε αυτήν, όπως σε εκείνη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015, βλ. ad hoc ΜΠΑΘ 1057/2019, πρβλ. ΕφΠειρ 705/2010 & ΑΠ 929/1996, ΑΠ 643/1989 Τ.Ν.Π. Νόμος & άρθρο 74 παρ. 11 εδ. ε' Ν. 4690/2020).

Συνεπώς, εσφαλμένα προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη έκθεση, ο πλειστηριασμός των ακινήτων των ανακοπτόντων για την 3η-3-2021, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α ΚΠολΔ και πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της ανακοπής και να ακυρωθεί η επίμαχη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, ενώ παρέλκει η εξέταση του παραδεκτού και της βασιμότητας των υπό στοιχ. 1, 2, 3, 4, 5, 1ος πρόσθετος, λόγων της ανακοπής που αφορούν την ακυρότητα (και) της ως άνω πράξης.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην ΤΝΠ Ισοκράτης.

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ