logo-print

Αλλαγές στον Κώδικα Μετανάστευσης για την είσοδο στη χώρα με σκοπό την έρευνα, την πρακτική άσκηση την εκπαίδευση και την απασχόληση au pair

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801

27/09/2019

27/09/2019

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαίου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η εν λόγω Οδηγία αποτελεί αναδιατύπωση προηγούμενων κοινοτικών Οδηγιών, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τα προεδρικά διατάγματα 128/2008 (Α' 190) και 101/2008 (Α' 157) αντίστοιχα και εν συνεχεία με τις διατάξεις των άρθρων 57-68 και 31-42 αντίστοιχα του ν. 4251/2014.

Η εφαρμογή των ανωτέρω Οδηγιών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης κατέδειξε ορισμένες αδυναμίες των εν λόγω πράξεων που οδήγησαν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναδιατυπώσει τα προηγούμενα κείμενα, με σκοπό να βελτιωθούν οι ισχύοντες κανόνες και να καταστούν πιο ελκυστικοί προς τους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, με την υπόψη Οδηγία θεσμοθετείται ως υποχρεωτική για τα κράτη μέλη κατηγορία εισδοχής, αυτή των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται με σκοπό την πρακτική άσκηση.

Τέλος, ο συνολικός στόχος της είναι να υποστηρίξει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, να προωθήσει τη μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, ενώ, ταυτόχρονα, να παρέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των εν λόγω ομάδων πολιτών τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801.

Η εν λόγω Οδηγία καθορίζει τες προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειάς τους για τους σκοπούς της έρευνας, των σπουδών, της πρακτικής άσκησης ή της εθελοντικής υπηρεσίας, καθώς και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των ερευνητών, και, όπου ισχύει, των μελών της οικογένειάς τους, και των σπουδαστών στην ελληνική επικράτεια εφόσον η Ελλάδα δεν είναι το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια διαμονής στον πολίτη Τρίτης χώρας βάσει των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου και των διατάξεων του ν. 4251/2014.

Κατά την ενσωμάτωση της υπόψη Οδηγίας και με βάση τις διαβουλεύσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν εκρίθη σκόπιμη η ενσωμάτωση των διατάξεων μια την κατηγορία των εσωτερικών άμισθων βοηθών, δεδομένου ότι δεν παρατηρείται στη χώρα μας η ανάγκη για πρόσκληση και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών σε θέση "au pair" σε οικογένειες, με σκοπό τη γλωσσική και πολιτιστική εμπειρία αυτών εις αντάλλαγμα ελαφρών οικιακών εργασιών και φροντίδας τέκνων.

Για το λόγο αυτό δεν υφίστανται εξάλλου εθνικοί κανόνες για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της παράτυπης οικιακής απασχόλησης των ήδη ευρισκόμενων στη χώρα, πολιτών τρίτων χωρών, ενδεχόμενη συμπερίληψη των «au pairs» θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις κατάχρησης της μεταναστευτικής νομοθεσίας και περαιτέρω στρεβλώσεων στην εθνική αγορά εργασίας.

 

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο hellenicparliament.gr

 

send